Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Jakubovany


Vývoj názvu obce:
villae filiorum Iacobi, dicti Poloni(1314)1 , de villa Jacobi Lengen(1335)2 , Jacabfolua(1353)3 , Jacapfolua(1366)4 , Jacabfalua(1391)5 , Lengeliacabfolwa(1401)6 , Jacabfalua(1427)7 , Jacabfalua(1447)8 , Jacabfalua(1527)9

Vlastníci podielov:
Martin Baran: 1544 (bývalý vlastník podielov)23
Peter Baran: 1544 (bývalý vlastník podielov)24
Krištof Melczer: 161325
Štefan Melczer: 168126
Katarína Jarmyová: 168127
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Jakubovany v archívnych listinách
Chotárne názvy obce Jakubovany
 

 1. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online, Listina CCLXVIII, str. 536
 2. Ipolyi, A.: Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia I-1. Budapešť, 1887. Dostupné online
  Ipolyi, A.: Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia I-1. Budapešť, 1887. Dostupné online, str. 370
 3. Nagy, I., Nagy, G.: Codex diplomaticus hungaricus andegavensis. Anjoukori okmánytár. VI. A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1891. Dostupné online
  Nagy, I., Nagy, G.: Codex diplomaticus hungaricus andegavensis. Anjoukori okmánytár. VI. A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1891. Dostupné online, Listina 63, str. 103
 4. Štátny ústredný archív. Bratislava
  Štátny ústredný archív. Bratislava, Listina HM leles konv., Metales c. Saros., nr. 1
 5. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399). Akadémiai Kiadó, Budapets, 1951. Dostupné online
  Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399). Akadémiai Kiadó, Budapets, 1951. Dostupné online, Listina 2062, str. 229
 6. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 8656
 7. Tamže, Listina DL 32690, str. 5
 8. Štátny ústredný archív. Bratislava
  Štátny ústredný archív. Bratislava, Listina HM spiš. kap., Scrin. 4, Introduct., Fasc. 4, nr. 17
 9. Tamže, Listina HM spiš. kap., Scrin. 4, Introduct., Fasc. 8, nr. 13
 10. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399). Akadémiai Kiadó, Budapets, 1951. Dostupné online
  Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399). Akadémiai Kiadó, Budapets, 1951. Dostupné online, str. 229 Listina 2062
 11. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1406). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956. Dostupné online
  Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1406). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956. Dostupné online, str. 125 Listina 1029
 12. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399). Akadémiai Kiadó, Budapets, 1951. Dostupné online
  Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399). Akadémiai Kiadó, Budapets, 1951. Dostupné online, str. 229 Listina 2062
 13. Tamže, str. 229 Listina 2062
 14. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1406). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956. Dostupné online
  Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1406). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956. Dostupné online, str. 125 Listina 1029
 15. Tamže, str. 125 Listina 1029
 16. Tamže, str. 125 Listina 1029
 17. Tamže, str. 125 Listina 1029
 18. Tamže, str. 125 Listina 1029
 19. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, str. 5 Listina DL 32690
 20. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1406). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956. Dostupné online
  Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1406). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956. Dostupné online, str. 125 Listina 1029
 21. Tamže, str. 125 Listina 1029
 22. Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula
  Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula, Listina f. HMSK, scrinio 4, fasc. 7, č. 16.
 23. Archív mesta. Sabinov
  Archív mesta. Sabinov, Listina kartón 3, č. 43
 24. Tamže, Listina kartón 3, č. 43
 25. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979, str. 23 Listina 77/5
 26. Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1681-1695. ŠOBA rukopis, 1986
  Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1681-1695. ŠOBA rukopis, 1986, str. 18 Listina 72/13
 27. Tamže, str. 18 Listina 72/13
 28. Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, 1929. Dostupné online
  Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, 1929. Dostupné online, str. 69
 29. Tamže, str. 69
 30. Tamže, str. 69
 31. Tamže, str. 69
 32. Tamže, str. 69
 33. Tamže, str. 69
 34. Tamže, str. 69
 35. Tamže, str. 69
 36. Tamže, str. 69
 37. Tamže, str. 69
 38. Tamže, str. 69
 
Prečítané: 42573x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS