Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1427 MOL, s.5-6, listina: DL 32690LAT1
Abstract: Súpis port Šarišskej stolice

Osoby a obce:
Čirč - Ladislav syn Henrika - vlastník
Čirč - Bartolomej - vlastník
Čirč - Ján - vlastník
Drienica - Štefan z Úpora - vlastník
Drienica - Filip - vlastník
Drienica - Filip - pôvod
Fričkovce - Ján Vdyn - vlastník
Hanigovce - Ján Vitani - vlastník
Hertník - Daniel z Perína - vlastník
Hervartov - Daniel z Perína - vlastník
Hrnčiar - Ján - vlastník
Hrnčiar - Martha - vlastník
Jakubovany - Štefan z Úpora - vlastník
Kamenica - Bartolomej - vlastník podielov
Kamenica - Ján - vlastník podielov
Kapolna - Štefan z Úpora - vlastník
Lenartov - Andrej de Lipthowia - vlastník
Lúčka - Ladislav syn Henrika - vlastník
Lúčka - Bartolomej - vlastník
Lúčka - Ján - vlastník
 ...
Synonymá: Adamfelde, Alsoterne, Bachamezo, Bodonlaka, Cerne, Eberhard, Felsoterne, Frychchaw, Hennyngh, Hercelhawo, Herkethh, Hradista, Cherne, Jacabfalua, Kapolna, Lithine, Luchka, Lwchka , Malchou, Ozykow, Rathuay, Ryhuald, Siba, Som, Sorm, Spychuagasa, Tharkw, Veneche


Súpis port Šarišskej stolice

Referencie na listinu:

Item Hennyngh, Sebastiani de eadem (Hennyngh), porte XI. Item Hennyngh, Joannis de Peren, porte XVI. (Uličný, 1990, s.394)

Item Cherne, Bartholomei de Tarcha, porte VIII. Item Cerne, Joannis Fogas, porte X. Cerne, Ladislai (filii) Herricy, porte IX. (Uličný, 1990, s.388)

Item Som, Stephani de Vpor, porte XXI... Sorm Philipi de eadem (Sorm), porte XIII. (Uličný, 1990, s.390)

Item Frychchaw, Joannis Vdyn, porte XXIV. (Uličný, 1990, s.392)

Herkethh (?), Danielis (de Peren), porte XXXI. (Uličný, 1990, s.396)

Eberhard, Danielis de Peren, porte XX. (Uličný, 1990, s.396)

Hradista, regis, porte IV. (Uličný, 1990, s.397)

Najstaršia správa o obci Hradisko, ktorá bola súčasťou panstva hradu Šariš. (Uličný, 1990, s.98)

Hercelhawo, Joannis Fogas, porte VII ... Hercelhawo, domine Marthe, porte VII. (Uličný, 1990, s.398)

Jacabfalua, Stephani de Vpor, porte XXIX. (Uličný, 1990, s.401)

Tharkw, Bartholomei de eadem, porte XIII... Joannis Fogas, porte XVIII (Uličný, 1990, s.402)

Kapolna, Stephani de Vpor, porte XIV (Uličný, 1990, s.403)

Spychuagasa, Danielis de Peren, porte XI (Uličný, 1990, s.409)

Lwchka Ladislai eiusdem (filii Herrici de Tharkw), porte VII... Luchka, Bartholomei de Tarcha, porte VIII... Luchka Joannis de Fogas, porte VIII... Luchka, dominorum de Tarkw, porte XVII (Uličný, 1990, s.416)

Lithine, Joannis de Peren, porte XXII (Uličný, 1990, s.417)

Malchou, Joannis de Kapy, porte LI (Uličný, 1990, s.418)

Adamfelde, relicte Nicolai Nemeth, porte XIV (Uličný, 1990, s.422)

Ozykow, Danielis Peren, porte LII (Uličný, 1990, s.426)

Wyfalw, Joannis de Peren, porte LX (Uličný, 1990, s.428)

Rathuay, Johannis Gombus, porte XVIII (Uličný, 1990, s.435)

Ryhuald, Danielis de Peren, porte LII (Uličný, 1990, s.437)

Siba, Danielis de Peren, porte XXII (Uličný, 1990, s.449)

Alsoterne, nobilium de eadem (Alsoterne), porte IV... Felsoterne, nobilium de eadem (Felsoterne), porte VIII (Uličný, 1990, s.451)

Janusfalua, Andree castellani, porte XVI (Uličný, 1990, s.455)

Veneche, Joannis de Kapy, porte VII (Uličný, 1990, s.456)

Menarth, Andree de Lipthowia, porte XXIII (Uličný, 1990, s.413)

Item Bachamezo, Joannis Fogas, porte IV (Uličný, 1990, s.379)

Item Bachamezo, domine Marthe de eadem (Bachamezo), porte V (Uličný, 1990, s.379)

Item Bachamezo, Ladislai (filii) Herrici, porte V. (Uličný, 1990, s.379)

Item Bodonlaka, abbatis Sacri Montis, porte XV. (Uličný, 1990, s.383)
  1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
    Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  2. Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
    Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
 
Prečítané: 419024x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS