Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Lúčka


Vývoj názvu obce:
Luchka(1323)1 , Luchka(1336)2 , Luchka(1345)3 , Luzka(1346)4 , Luchka(1427)5 , Lwchka (1427)5 , Lwchka(1558)6 , Luchka(1567)7 , Luczka(1572)8 , Harcsar Lucska(1773)9 , Lucžka(1773)9

Vlastníci podielov:
Jakub, syn Pavla: 133431 , 1345 (bývalý vlastník podielov)32
Peter, syn Pavla: 133433 , 1345 (bývalý vlastník podielov)34
Gregor, syn Pavla: 133435 , 1345 (bývalý vlastník podielov)36
Lukáš, syn Petra: 133637 , 1345 (bývalý vlastník podielov)38
Andrej, syn Pavla: 133639 , 1345 (bývalý vlastník podielov)40
Štefan, syn Lukáša: 1345 (bývalý vlastník podielov)41
Juraj, syn Lukáša: 1345 (bývalý vlastník podielov)42
Anton, syn Lukáša: 1345 (bývalý vlastník podielov)43
Demeter, syn Lukáša: 1345 (bývalý vlastník podielov)44
Peter, syn Lukáša: 1345 (bývalý vlastník podielov)45
Ján, syn Lukáša: 1345 (bývalý vlastník podielov)46
Obyvatelia:
František Tahy: 166749
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Lúčka v archívnych listinách
Chotárne názvy obce Lúčka
 

 1. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, Listina 1059, str. 460
 2. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68832
 3. Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online
  Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online, Listina 296, str. 488
 4. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 28, str. 6
 5. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 32690, str. 5
 6. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 136, str. 29
 7. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Kamara, E 158, A 2655, fol.129
 8. Tamže, Listina Kamara, E 158, A 2655, fol.190
 9. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 10. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68879
 11. Tamže, Listina DL 68879
 12. Tamže, Listina DL 68851
 13. Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online
  Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online, str. 488 Listina 296
 14. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 6 Listina 27
 15. Tamže, str. 6 Listina 28
 16. Tamže, str. 6 Listina 29
 17. Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online
  Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online, str. 488 Listina 296
 18. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 6 Listina 27
 19. Tamže, str. 6 Listina 28
 20. Tamže, str. 6 Listina 29
 21. Tamže, str. 6 Listina 27
 22. Tamže, str. 6 Listina 28
 23. Tamže, str. 6 Listina 29
 24. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, str. 5 Listina DL 32690
 25. Tamže, str. 5 Listina DL 32690
 26. Tamže, str. 5 Listina DL 32690
 27. Tamže, Listina Fond MKL, LR 2, pag. 237-328
 28. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 29 Listina 136
 29. Tamže, str. 29 Listina 136
 30. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Fond MKL, LR 3, pag. 1019
 31. Tamže, Listina DL 39823
 32. Tamže, Listina DL 68851
 33. Tamže, Listina DL 39823
 34. Tamže, Listina DL 68851
 35. Tamže, Listina DL 39823
 36. Tamže, Listina DL 68851
 37. Tamže, Listina DL 68832
 38. Tamže, Listina DL 68851
 39. Tamže, Listina DL 68832
 40. Tamže, Listina DL 68851
 41. Tamže, Listina DL 68851
 42. Tamže, Listina DL 68851
 43. Tamže, Listina DL 68851
 44. Tamže, Listina DL 68851
 45. Tamže, Listina DL 68851
 46. Tamže, Listina DL 68851
 47. Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča
  Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča, Listina Scrin. XI, Fasc. 6 (rotulus)
 48. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina KV, vol. 14, fasc. 2, 1749A, s. 1-6; 1749B, s. 1-4.
 49. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 75 Listina 455
 
Prečítané: 42651x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Národná prírodná rezervácia Pramenisko Tople
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS