Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
Zobraziť nadradenú listinu
 
23.4.1558 Gárdonyi, 1909, s.29, listina: 136HU
 
3
Obce a miestne názvy: Kamenica, Kyjov, Lúčka, Šarišské Jastrabie
Osoby a obce:
Kamenica - Juraj Tharczay - bývalý vlastník
Kamenica - Ján Dessewffy - vlastník
Kyjov - Juraj Tharczay - bývalý vlastník
Kyjov - Ján Dessewffy - vlastník
Lúčka - Juraj Tharczay - bývalý vlastník
Lúčka - Ján Dessewffy - vlastník
Šarišské Jastrabie - Juraj Tharczay - bývalý vlastník
Šarišské Jastrabie - Ján Dessewffy - vlastník
Synonymá: Jezthreb, Kyowa, Lwchka, Tharkew


23. apríla 1558. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda, ktorou daruje majetky po rebelovi Jurajovi z Torysy [Tharczay], ktorý padol v bitke pod hradom Zewlews [Szőlős, Vinohradiv] v Ugočskej župe, a síce obsadený a rozrumený Kamenický hrad [Tharkew] v Šarišskej župe a k nemu patriace šarišské obce Lipany [Hetthhaas = Héthárs = 7 líp], Torysa [Tharcza], Krivany [Krywan], Ľubotín [Lwbothyna], Chernicz, Šarišské Jastrabie [Jezthreb], Kyjov [Kyowa], Kamenica [Tharkew], Lúčka [Lwchka], Chewenychawolya, Ďačov [Daczo], Vysoká [Wyzoke], Krivany [Krywany], Torysa [Thoryssa], Olssheet, Slywnyk, ďalej Nyres [Brezov = Nyíres] v Šarišskej župe, Mokrance [Makrancz], Sokoľany [Zakal], Čečejovce [Checz] v Abovskej župe, spolu s majetkami v Spišskej župe, ktoré sú dané do zálohu: Veľká Lomnica [Nagylwmnycza] a Hwnys, Jánovi Desewffy-mu, jeho synovcovi Jánovi, ďalej Anne, Margite a Dorote Desewffy, ako aj ich deťom: Jurajovi Geletthffy-mu, Jurajovi a Štefanovi Thahy-ovcom. Kráľ zároveň poveruje Spišskú kapitulu, aby vyslala svojho prísažného človeka, za prítomnosti ktorého Juraj alebo Krištof Berthothy, Ladislav zo Svine [Swynyey], Peter alebo Juraj Soos vykonajú uvedenie do majetku.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 26. septembra 1570.
Preklad: Kveta Markušová, 2017  


  1. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
    Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
 
Prečítané: 406109x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Blaščákov cintorín na Baraňom
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS