Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
23.4.1558 Wagner, 1780, s.85-89, listina: 2/29LAT
 
2


Mandatum Ferdinandi I. Regis ad Conventum de Jaszó, ut Magnificum Joannem Deseöffy Magistrum Curiae in Castro Tarkö statuat.
... inter quos Egregius Georgius filius olim Nicolai de Tarcza...inter alia Arcem praefati Georgii Tarczay, Tarkö vocatam, in Comitatu de Sáros exftruétam obfidere, ac expugnare fecimus, eamque cum omnibus Oppidis, Villis, Poffeffionibus, Praediis, Portionibus, & quibuslibet Juribus poffeffionariis, ad eandem Arcem pertinentibus, tam in diéto de Sáros, quam etiam Abanjvarienii, & Scepusiensi Comitatibus habitis, fideli nostro Magnifico Joanni Desöffy de Csernek, ... & per eum Ladislao Desöffy Fratri, ... nec non Georgio Giletfy, ex Generofa Domina Anna Desöffy, ac Georgio, & Stephano Tahy, ex Domina Dorothea similiter Desöffy carnalibus progenitis... Georgii Tarczay, praedicta Arx Tarkö...aliqua faltem benevolantiae nostrae Regiae remuneratione ea recognoscere, praetactam Arcem Tarkö demolitam, in praefato Comitatu de Sáros ...

Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
23.4.1558 Gárdonyi, 1909, s.29, listina: 136HU
 
3
Obce a miestne názvy: Kamenica, Kyjov, Lúčka, Šarišské Jastrabie
Osoby a obce:
Kamenica - Juraj Tharczay - bývalý vlastník
Kamenica - Ján Dessewffy - vlastník
Kyjov - Juraj Tharczay - bývalý vlastník
Kyjov - Ján Dessewffy - vlastník
Lúčka - Juraj Tharczay - bývalý vlastník
Lúčka - Ján Dessewffy - vlastník
Šarišské Jastrabie - Juraj Tharczay - bývalý vlastník
Šarišské Jastrabie - Ján Dessewffy - vlastník
Synonymá: Jezthreb, Kyowa, Lwchka, Tharkew


23. apríla 1558. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda, ktorou daruje majetky po rebelovi Jurajovi z Torysy [Tharczay], ktorý padol v bitke pod hradom Zewlews [Szőlős, Vinohradiv] v Ugočskej župe, a síce obsadený a rozrumený Kamenický hrad [Tharkew] v Šarišskej župe a k nemu patriace šarišské obce Lipany [Hetthhaas = Héthárs = 7 líp], Torysa [Tharcza], Krivany [Krywan], Ľubotín [Lwbothyna], Chernicz, Šarišské Jastrabie [Jezthreb], Kyjov [Kyowa], Kamenica [Tharkew], Lúčka [Lwchka], Chewenychawolya, Ďačov [Daczo], Vysoká [Wyzoke], Krivany [Krywany], Torysa [Thoryssa], Olssheet, Slywnyk, ďalej Nyres [Brezov = Nyíres] v Šarišskej župe, Mokrance [Makrancz], Sokoľany [Zakal], Čečejovce [Checz] v Abovskej župe, spolu s majetkami v Spišskej župe, ktoré sú dané do zálohu: Veľká Lomnica [Nagylwmnycza] a Hwnys, Jánovi Desewffy-mu, jeho synovcovi Jánovi, ďalej Anne, Margite a Dorote Desewffy, ako aj ich deťom: Jurajovi Geletthffy-mu, Jurajovi a Štefanovi Thahy-ovcom. Kráľ zároveň poveruje Spišskú kapitulu, aby vyslala svojho prísažného človeka, za prítomnosti ktorého Juraj alebo Krištof Berthothy, Ladislav zo Svine [Swynyey], Peter alebo Juraj Soos vykonajú uvedenie do majetku.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 26. septembra 1570.
Preklad: Kveta Markušová, 2017  


 
 
23.4.1558 MOL, listina: Fond MKL, LR 3, pag. 507-5081


Referencie na listinu:

23. apríla 1558 vydal Ferdinand I. novú donáciu na Kamenicu. Panovník na rozdiel od predošlej darovacej listiny vyslovene uviedol, že hrad bude patriť nielen mužským dedičom, ale v prípade ich vymretia aj ženským potomkom. Od jari 1558 sa vlastníkmi Kamenice stali Ján Dessewffy st., Jánov synovec Ján Dessewffy ml., syn nebohého Jánovho brata Ladislava Dessewffyho, Jánova sestra Anna Dessewffyová, vdova po Jurajovi Gilétffym, jej syn Juraj Gilétffy, Jánova sestra Margaréta Dessewffyová, vdova po Ladislavovi Orbaym a nakoniec posledná Jánová sestra Dorota Dessewffyová, vdova po Štefanovi Tahym a jej syn Štefan Tahy. Príslušenstvo zdemolovaného hradu oddávna tvorilo zemepanské mesto Lipany, dediny Torysa, Krivany, Ľubotín, Čirč, (Šarišské) Jastrabie, Kyjov, Kamenica, Oľšov, (Malý a Veľký) Slivník v Šarišskej stolici. (Haviarová, 2016, s.27) 
 
23.4.1558 Éble, 1903, s.259-263, listina: Príloha č. XVII
Obce a miestne názvy: Kamenický hrad


...keďže [Juraj Tarczay] neváhal pokračovať v rebélii proti nášmu kráľovskému veličenstvu a spolu s istým počtom jazdcov a pešiakov kráľovnej Izabely a jej syna a spolu aj s inými rebelujúcimi, ktorí sa k nemu pridali, pri obliehaní zámku v meste Szőlős v župe Ugočskej ...vtedy, keď on začal útok na zámok, bol zasiahnutý guľkou a ako zaslúženú odplatu za svoju rebéliu a nevernosť odišiel z tohoto sveta bez dediča a hrad Kamenica, ktorý patril (tomuto) spomínanému Jurajovi z Torysy spolu so všetkými majetkami pripadli našej svätej korune Uhorskej...

Referencie na listinu:

Preklad bol použitý z publikácie (Boleš, 2002, s.53)

...kráľovská donácia vymenúva zásluhy obdarovaného šľachtica Jána [Dessewffy], ktorý už dlhší čas stál v službách na kráľovskom dvore, a jeho bratia Juraj, František a Ladislav sa vyznamenali v bitke s Turkami. (Boleš, 2002, s.53) 

 1. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
  Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
 2. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
 3. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
 4. Haviarová, M. a kol.: Hrad Kamenica - tajomný hrad Čergova. Kamenica, 2016
  Haviarová, M. a kol.: Hrad Kamenica - tajomný hrad Čergova. Kamenica, 2016
 5. Éble, G.: A cserneki és tarkeői Dessewffy család. Budapest, 1903
  Éble, G.: A cserneki és tarkeői Dessewffy család. Budapest, 1903
 6. Boleš, D.: Mesto Lipany (1312-2000). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2002
  Boleš, D.: Mesto Lipany (1312-2000). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2002
 
Prečítané: 408393x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS