Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Oblasti 

Register chotárnych názvov pohoria Čergov

   
V tomto registri sa nachádzajú geografické názvy pohoria Čergov a jeho blízkeho podhoria. Zaradené sú nielen názvy štandardizované, ale aj ľudovo používané, či historické, ktoré boli zozbierané z archívnych máp a dokumentov. Podrobnosti o tomto projekte si môžete prečítať na stránke Spracovanie dát pre register chotárnych názvov pohoria Čergov.
 
Vyhľadať:
 
Katastrálne územie: Abeceda:

Kamenica

Vývoj názvu obce:
Torkueley(1248)1 , Torkueley(1270)2 , Thorkw(1281)3 , Torkuheley(1315)4 , Tharkw(1427)5 , Tharkew(1558)6 , Kamenicza(1773)7

1. Brehy8 M Lúka
2. Buková8 M Les
3. Dolky8 M Pole
4. Duchová8 M Les
5. Hlinné8 M Les
6. Holá skala(820.0 m n.m.) M Osamelá skala
7. Kalinov8 M Les
8. Kalinovský potok8 M Vodný tok
9. Kamenický hrad(725.0 m n.m.) M Zrúcanina
Zmienky a ďalšie názvy: Thorkv (1282)9 , Tarkew (1306)10 , Torkeu (1322)11 , castro Torkeu (1343)12 , 134613 , 136114 , 143615 , 143816 , 143917 , 143918 , 145119 , 145120 , 145621 , 145622 , 145623 , 145624 , 145625 , 145626 , 145627 , 145628 , 145629 , 145630 , 146731 , 146832 , 146833 , 147034 , 147735 , 149336 , 149337 , 149538 , 149539 , 149540 , 149741 , 149742 , 149843 , 149844 , 151045 , 151046 , 151147 , 151548 , 152249 , 152250 , 155051 , 155652 , 155853 , 155854 , 155855 , 155956 , 157257
10. Krčmársky vrch8 M Pole
11. Kremeň8 M Les
12. Lazarky8 M Les
13. Lazy8 M Les
14. Liberšar8 M Pasienok
15. Lipiansky potok8 M Vodný tok
16. Majdakov briežok8 M Pasienok
17. Oselníky8 M Pole
18. Panské studne8 M Les
19. Potoky8 M Pole
20. Predné skálie8 M
21. Remety
Názov Remety (kóta 762 m) naznačuje, že tu v staršom období pôsobili nejakí pustovníci.58
22. Roveň8 M Pole
23. Sokol8 M Les
24. Sokolia skala(685.0 m n.m.) M Osamelá skala
25. Stavy8 M Pole
26. Stephk Rete59 1310
Zmienky a ďalšie názvy: 130860 , 131059
27. Zadné skalisko8 M Pasienok
28. Záhrady8 M Les
29. Zbojnícka8 M Les

 1. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 3, str. 1
 2. Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online
  Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online, Listina 106, str. 135
 3. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online
  Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online, Listina 226, str. 318
 4. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, Listina 7, str. 23
 5. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 32690, str. 5
 6. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 136, str. 29
 7. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 8. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
  Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
 9. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68759
 10. Tamže, Listina DL 68769
 11. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, Listina 847, str. 369
 12. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 70481
 13. Tamže, Listina DL 68862
 14. Tamže, Listina DL 68925
 15. Tamže, Listina DL 107720
 16. Iványi, B.: Eperjes szabad királyi város levéltára. 1245-1526.. Szeged, 1931. Dostupné online
  Iványi, B.: Eperjes szabad királyi város levéltára. 1245-1526.. Szeged, 1931. Dostupné online, Listina 257, str. 115
 17. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 13377
 18. Iványi, B.: Eperjes szabad királyi város levéltára. 1245-1526.. Szeged, 1931. Dostupné online
  Iványi, B.: Eperjes szabad királyi város levéltára. 1245-1526.. Szeged, 1931. Dostupné online, Listina 263, str. 117
 19. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
  Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online, Listina 647, str. 106
 20. Tamže, Listina 649, str. 107
 21. Tamže, Listina 923, str. 145
 22. Tamže, Listina 917, str. 144
 23. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov, Listina mag. 924
 24. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
  Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online, Listina 2/16, str. 65
 25. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
  Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online, Listina 897, str. 142
 26. Tamže, Listina 872, str. 139
 27. Tamže, Listina 893, str. 141
 28. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 69014
 29. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
  Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online, Listina 911, str. 143
 30. Tamže, Listina 922, str. 145
 31. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 69032
 32. Tamže, Listina DL 69036
 33. Tamže, Listina DL 16721
 34. Tamže, Listina DL 86554
 35. Tamže, Listina DL 69060
 36. Tamže, Listina DL 69079
 37. Tamže, Listina DL 70380
 38. Tamže, Listina DL 70325
 39. Tamže, Listina DL 70324
 40. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
  Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online, Listina 3220, str. 476
 41. Tamže, Listina 3275, str. 484
 42. Tamže, Listina 3333, str. 492
 43. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 69083
 44. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
  Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online, Listina 3358, str. 495
 45. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 72129
 46. Tamže, Listina DL 72128
 47. Tamže, Listina DL 69100
 48. Tamže, Listina DL 69102
 49. Tamže, Listina DL 69125
 50. Tamže, Listina DL 69120
 51. Tamže, Listina P 86, 56. cs., fasc. VIII., nr.1
 52. Tamže, Listina Fond MKL, LR 3, pag. 508-509
 53. Tamže, Listina P 86, 56 cs., fasc. VIII, nr. 1
 54. Tamže, Listina Fond MKL, LR 3, pag. 507-508
 55. Éble, G.: A cserneki és tarkeői Dessewffy család. Budapest, 1903
  Éble, G.: A cserneki és tarkeői Dessewffy család. Budapest, 1903, Listina Príloha č. XVII, str. 259
 56. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P 88, jelzet 52, csomó 17
 57. Tamže, Listina Fond MKL, LR 3, pag. 1019
 58. Beňko, J.: Osídlenie severného Slovenska. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1985
  Beňko, J.: Osídlenie severného Slovenska. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1985, str. 198
 59. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980, Listina 737
 60. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68773
 
Prečítané: 27019x, publikované: 3.2.2017, posledná aktualizácia: 7.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Capie
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS