Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
15.6.1550 MOL, listina: P 86, 56. cs., fasc. VIII., nr.11
Abstract: Privilégium Juraja Tarczaya - listina slobôd vydaná pre obyvateľov mestečka Lipany„V mene Pánovom. Amen. My Juraj Tarczay dedič Kamenice a Novohradu atď., dávame na známosť znením tohto listu všetkým, ktorým to prináleží, že pozorujeme so súcitom, nešťastím i chudobou postihnuté ako aj v týchto tažkých rušných časoch hrôzami vojny zničené mestečko Siedmich líp alebo ináč Lipjany, ktoré patrí do Šarisskej stolice, a to nielen rôznymi oddielmi vojakov, ktoré pustošia v tejto krajine ale aj hrozným požiarom a preto kvôli týmto príčinám nám len málo môže byť na úžitok. Keďže zaiste chceme mestečko obnoviť, aby bolo ako prv a tým aj ulahčiť obyvateľom v ich biede, aby aj oni voči nám boli ochotnejší, udeľujeme im túto milosť za týchto nižšie uvedených podmienok. Oni ako aj ich potomci na večné časy sú vyňatí zo všetkých služobných povinností, robotovania a všetkých poddanských bremien tak voči nám a nášmu hradu ako i naším potomkom. Sú vyňatí a oslobodení od všetkých poplatkov riadnych i mimoriadnych ako aj od akýchkoľvek finančných bremien v súvislosti s predávaním vína ako aj piva, ktoré by mali nám, alebo naším dedičom (z príjmu) odvádzať, teda oni ako aj ich potomci sú navždy (v tejto veci) slobodní. Teda im dovoľujeme vždy predávať víno (a iné nápoje) na úžitok mesta ale pri zachovaní tejto podmienky, že obyvateľia mestečka (oppidani) a ich potomci za toto všetko nám i naším dedičom sú povinní odvádzať každý rok na sviatok Narodenia Pána, od vydania tejto listiny vrátane, nášmu hradu tristo florénov uhorských v hotovosti. Tiež súdne bremená, ktoré nepresahujú jeden zlatý im prepúšťame a budú určené (tieto finančné prostriedky) na kostol alebo potreby mesta. Ostatné, ktoré prevyšujú jeden zlatý, tiež príjmy z mlyna, píly a krosien si ponechávame pre náš úžitok ako aj našich potomkov a dedičov. Dubový les, ktorý je nad naším mestečkom Lipany, a ktorý leží na jeho území (ktoré patrí mestečku) a v jeho hraniciach si ponechávame pre potreby nášho hradu Kamenica. Ak by však niekto chcel drevo z tohto lesa na potreby stavby, musí popýtať nás, alebo našich dedičov. A keďže vieme, že našim mešťanom je treba drevo tak na kúrenie ako aj na stavanie domov, vôbec budov, či varenie piva a výrobu sladu, preto týmto mešťanom a aj všetkým ich potomkom dovoľujeme spolu s našimi dedičmi a nástupcami do budúca voľne využívať lesy našich majetkov Kamenice a Lúčky a môžu odtiaľ zvážať drevo. Okrem toho chceme, aby Juraj Porkolab ako šľachtic, ktorý býva v Lipanoch, na základe listiny Spišskej kapituly, ktorá bola v tejto veci vydaná pre jeho vernosť a služby, ktoré mnoho rokov preukazoval aj nášmu otcovi blahej pamäti aj nám, bol vyňatý od všetkých poplatkov, robôt a tiarch, ktoré je treba spoločne mestanom spolu dávať (daň kráľovi a desiatok) a bol od toho oslobodený ako aj od spoločne dávanej. Potom, aby Phila, tiež náš poddaný z nášho mestečka Lipany, teraz však ako náš služobník, ktorý od istého času verne, znamenite slúžil nám a nášmu hradu Kamenica a tiež teraz sa stal služobníkom, dokiaľ bude v našich službách, chceme, aby používal tú istú výsadu ako šľachtic Juraj Porkolab náš služobník, ale s tým rozdielom, že daň (ročnú zemepánovi) bude platiť spolu s ostatnými. Ďalej, aby už spomínaní mešťania mestečka Lipany cítili naše výsady plnšie a poznali, že hľadíme i na ich úžitok, zachovanie a vzrast, zo sumy 25 zlatých, ktoré v tomto čase ako desiatok majú povinnosť zaplatiť a odovzdať do Košíc, oslobodzujeme ich od 15 zlatých a teda odovzdať majú iba 10 (:dokiaľ sa táto vec nevyrieši:). Potom tých 15 zlatých majú doplniť ostatní naši poddaní. Ako svedectvo o tom všetkom a na večnú platnosť dávame našim mešťanom a ich potomkom v Lipanoch túto našu listinu, ktorá je opatrená (visiacou) našou osobitnou pečaťou. Dané na spomínanom hrade Kamenica, v nedeľu na sviatok sv. Víta (15. júna) mučeníka. Roku Pána tisíc pätsto päťdesiat.“

Referencie na listinu:

Preklad bol použitý z publikácie (Boleš, 2002, s.60-61)
  1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
    Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  2. Boleš, D.: Mesto Lipany (1312-2000). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2002
    Boleš, D.: Mesto Lipany (1312-2000). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2002
 
Prečítané: 406135x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS