Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Oblasti 

Register chotárnych názvov pohoria Čergov

   
V tomto registri sa nachádzajú geografické názvy pohoria Čergov a jeho blízkeho podhoria. Zaradené sú nielen názvy štandardizované, ale aj ľudovo používané, či historické, ktoré boli zozbierané z archívnych máp a dokumentov. Podrobnosti o tomto projekte si môžete prečítať na stránke Spracovanie dát pre register chotárnych názvov pohoria Čergov.
 
Vyhľadať:
 
Katastrálne územie: Abeceda:

Hanigovce

Vývoj názvu obce:
Henigsdorf(1330)1 , Henrigidorf(1330)1 , Hennyg(1346)2 , Hennygi(1346)3 , Henyng falua(1349)4 , Hennengfalua(1355)5 , Hennenkfolua(1356)6 , Hennegfalua(1361)7 , Naghennyng(1392)8 , Henyng(1410)9 , Ohennyngh(1411)10 , Ohennengh(1423)11 , Hennyngh(1427)12 , Hennenk(1430)13 , Hanigocz(1485)14 , Hennyg(1538)15 , Hennyk (1558)16 , Henygocz(1563)17 , Hanigocs(1746)18 , Hanigowez(1773)19

1. Baranje Polanki20 1859 M
2. Bukovinky21
3. Cerkovná21
4. Cingálová21
Cingálová vyúsťuje do časti nazývanej Petriv veršok.22
5. Čárni verch20 1859 M
Zmienky a ďalšie názvy: Čarný verch (2000)21
Túto oblasť kúpila v roku 1923 časť hanigovských gazdov.23
6. Čekanová21
7. Čierťaž24 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Čerteže (1859)20 M
8. Dluhá skalka21
Vápencový kameň skalky slúžil v minulosti na spevňovanie cesty smerom k Červenici, po samotnej obci, aj smerom k Ľutine.25
9. Dluhý21
10. Doliny21
Oblasť severne od Veľčej. Dolina bola asi rok obrábaná aj ŠM Lipany. Potom táto úrodná časť Doliny začala zarastať. Druhá časť doliny nebola nikdy obrábaná, pásol sa tam dobytok, dnes zarastá borovicou. Dolina smerom ku Hanigovciam vyúsťuje do kopca nazývaného Hutova skala, zložená z pyritu.26
11. Dražiská21
12. Dubina24 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Dubinka (2000)21
Časť Dubinky nikdy nebola obrábaná, pretože išlo väčšinou o medze, jaruhy a potôčiky. Je tu niekoľko studničiek nazývané aj ako Popove studinky. Z nich vyteká Potôčik nazývaný tiež Dubinka. Ten vteká do Hanigovského potoka. Na neobrábanej časti Dubinky sa pásol dobytok (kravy), nie však každý deň, ale len v nedeľu a v niektoré sviatky. Cez týždeň boli hájené.27
13. Duhaňová21 Lúka
Kedysi tam bola lúka, ktorá sa prestala kosiť v roku 1976.28
14. Fecková21
Lúka.29
15. Gmitrova20 1859 M
16. Háj24 M Les
17. Hanigovský hrad (Nový hrad)(770.0 m n.m.) M Zrúcanina
Zmienky a ďalšie názvy: castrum nostrum Wyuar (1341)30 , 134231 , 134232 , Uyvar (1348)33 , Wyuar (1370)34 , 140435 , 140636 , 140837 , 141038 , 141039 , 141040 , 141041 , castrum Wywar (1430)13 , 144342 , 144843 , 145544 , 145545 , 148346 , 148347 , 150648 , 151249 , 151250 , 155051 , 155652 , 155816 , 155853 , 155854 , 155955 , 155956 , 155957 , 156058 , 156159 , 156317 , 156360 , 156461
18. Hanigovský potok24 M Vodný tok
19. Harčarka62 1865 M
20. Hinčarka21
21. Hinčarská úboč21
22. Hrabienka(634.0 m n.m.) M Vrch
Zmienky a ďalšie názvy: Abranhege (1411)10 , Hrabinka (2010)63
23. Hrabinka62 1865 M
Oblasť sa vzťahuje na neďaleký vrch s názvom Hrabienka.
24. Hrb(579.0 m n.m.) M Vrch
Zmienky a ďalšie názvy: Babjačkin horb (2000)21
25. Jadlovčák21 Les
V dobe súkromného hospodárenia slúžila oblasť ako pastvisko pre dobytok. V roku 1956 bola vysadená smrekovcom, teraz je tam les.64
26. Jarčiská62 1865 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Na Jarcsiszkoh (1766)65 , Jarčiská (2000)21
Gazdami boli obrábané, ale štátne majetky ich nechali ako pastviny.66
27. Kakašuvka62 1865 M
28. Kaminčík21
29. Kapušnički62 1865 M
30. Karabinský jarok21
31. Katičina dolina21 Les
Väčšinou sa tam sial ovos, teraz je tam borovicový les.67
32. Kliny24 M Pole
33. Kochaný horbek62 1865 M
34. Komendová21
Lúka.68
35. Kremiň21 M
36. Križnice21 Lúka
Kedysi tam bola lúka, ktorá sa prestala kosiť v roku 1976.69
37. Kurdovec M Les
Zmienky a ďalšie názvy: Kurdovec (1859)20 M
Les v Kurdovci bol kedysi "rajom" srnčej zveri.70
38. Lani62 1865 M
39. Ľuľok21 Pole
V dolnej časti oblasti Predné Dubiny, ktorú urbárnici obce Hanigovce kúpili od statkára Fecka z Červenice, bola v dobe odkúpenia roľa na ktorej rástla pšenica. Po dohode s urbarníkmi dal Fecko po zbere pšenice zasiať na parcelu trávu nazývanú ľuľok. Od tej doby sa parcela občanmi Hanigoviec nazýva Ľuľok71
40. Mackov horb21
Rastie na ňom okrem brezy a kríkov aj vzácny lazerník širokolistý.72
41. Medzi Jaročky21 M
42. Medzi Úboč62 1865 M
Zmienky a ďalšie názvy: Medsi Ubocsami (1819)73
43. Michalka24 M
44. Michalka24 M Pasienok
45. Michalka(652.0 m n.m.) M Vrch
Zmienky a ďalšie názvy: Mychalhazatetey (1285)74 , 128775 , de domo ipsius Michaelis (1288)76 , Myhalhazatetey (1296)77 , Mihalhazateteye (1296)78 , Myhelhazatetey (1315)79 , Michalhazatetey (1322)80 , Myhalzatety (1322)81 , Myhalhazateteye (1330)82 , Mychalhazatetey (1333)83 , Michalhaza (1345)84 , Mihalyka (1819)73 , Mihaľka (2000)21
46. Muchiv jarok21
47. Na Čingalovu20 1859 M
Pozri aj: Cingálová
48. Na Mihálku62 1865 M
49. Nad Selom62 1865 M
Zmienky a ďalšie názvy: Nad selom (2000)21
50. Nižná Čeršlina20 1859 M Lúka
Zmienky a ďalšie názvy: Nižné Čeršliny (2000)21
Kedysi tam bola lúka, ktorá sa prestala kosiť v roku 1976.85
51. Ortáše24 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Ortáše (1865)62 M
Kedysi sa tam oralo, sialo, sadili sa tam zemiaky. Dnes je oblasť zarastená prevažne borovicou.86
52. Ostrá24 M Les
53. Pastierske24 M Pasienok
Zmienky a ďalšie názvy: Pastyrská (2000)21
54. Pod Babie21
55. Pod Čiernym vrchom24 M Les
56. Pod Feckovou21 M
57. Pod Kochaný horbek62 1865 M
58. Pod Michalkou24 M Pole
59. Pod Vysokou horou24 M Les
60. Pod zamek62 1865 M
61. Podpokriviská21 M
62. Pokriviska20 1859 M
63. Pololanky21
64. Posilnoho skalka21
65. Predné Dubiny21
Urbárnici obce Hanigovce kúpili túto oblasť od statkára Fecka Z Červenice ako pasienky pre dobytok. Fecko tam pred odpredajom dal vyrúbať dubový les na holorub. V súčasnosti oblasť zarástla brezami, hrabom, borovicou a miestami aj dubom. Je tam teda znovu les.87
66. Rovinky21
67. Skalčíková21
Lúka.88
68. Skalka21 M
69. Spálený breh21
70. Stará rubaň21
71. Stredňe20 1859 M
72. Šedlo21
73. Šuflitová21
74. Šurinova21
75. Táborový potok24 M Vodný tok
76. Tarbočín21 M
77. Úboč24 M Les
Zmienky a ďalšie názvy: Úboč (1865)62 M, Úboč (1865)62 M, Mihaľská úboč (2000)21
Kedysi sa tu pásli kravy - dojky. Teraz je sčasti zasadená smrekovcom a časť zarastá borovicou, šípkou a iným tŕním.89
78. Uhlisko20 1859 M
79. Úvratná21
Kedysi tam bola lúka, ktorá sa prestala kosiť v roku 1976.90
80. Verhaj21 M
Pomerne rozsiahla časť chotára v oblasti kóty vrchu Michalka. Teraz je tam televízny vykrývač. Za doby súkromného hospodárenia bola celá časť obrábaná. Darilo sa tam zemiakom, rástlo tam žito, jačmeň, ovos, komonica. Aj tá časť, ktorá je teraz zarastená smrekovcom, bola obrábaná a nazývala sa Za Hájom.91
81. Verhora21
82. Višná Čeršlina20 1859 M Lúka
Zmienky a ďalšie názvy: Vyšné Čeršliny (2000)21
Kedysi tam bola lúka, ktorá sa prestala kosiť v roku 1976.92
83. Vysoká hora(790.0 m n.m.) M Vrch
Pravdepodobne v predhistorickej dobe bola aspoň jej časť obrábaná. Do roku 1956, kedy bola vysadená smrekovcom, slúžila ako pasienok pre dobytok a ovce. Ale jej časť okolo Ostrého horbu a Paportňáku bola obrábaná aj v 30-40. rokoch 20. storočia.93
84. Za čárni verch20 1859 M
85. Za visoku huru62 1865 M
86. Za zámkom24 M Les
87. Zadňe20 1859 M
88. Žlabki20 1859 M

 1. Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča
  Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča, Listina Scrin. XI, Fasc. 6 (rotulus)
 2. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 28, str. 6
 3. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 64658
 4. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 39, str. 10
 5. Tamže, Listina 52, str. 13
 6. Tamže, Listina 54, str. 14
 7. Štátny archív (ŠA). Prešov
  Štátny archív (ŠA). Prešov, Listina Fond rodu Usz, fasc. 288
 8. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 64, str. 16
 9. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 63734
 10. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 73, str. 18
 11. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 11351
 12. Tamže, Listina DL 32690, str. 5
 13. Tamže, Listina DL 70857
 14. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
  Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online, Listina 2418, str. 361
 15. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Kamara, E 159, B. 1036, Regesta decimarum com. Sarosiensis, časť 8
 16. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 142, str. 30
 17. Tamže, Listina 158, str. 33
 18. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina GR, Tabella repraesentans… Superiore Districtu Sárosiensis… 1746, nesign., s. 5.
 19. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 20. Jancsó András: Henigh, Litinye, Olejnok helységek és Milpos, Majdan puszták határainak terves térképe. (Mapa chotárov obcí Hanigovce, Olejníkov, Ľutina a samôt Milpoš, Majdan). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1859
  Jancsó András: Henigh, Litinye, Olejnok helységek és Milpos, Majdan puszták határainak terves térképe. (Mapa chotárov obcí Hanigovce, Olejníkov, Ľutina a samôt Milpoš, Majdan). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1859
 21. Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce, Hanigovce, 2000
  Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce, Hanigovce, 2000
 22. Tamže, str. 9
 23. Tamže, str. 8
 24. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
  Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
 25. Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce, Hanigovce, 2000
  Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce, Hanigovce, 2000, str. 7
 26. Tamže, str. 6
 27. Tamže, str. 7
 28. Tamže, str. 8
 29. Tamže, str. 9
 30. Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online
  Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online, Listina 54, str. 73
 31. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 3517
 32. Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online
  Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online, Listina 161, str. 263
 33. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 34, str. 9
 34. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 5816
 35. Tamže, Listina DL 8944
 36. Tamže, Listina DF 258983
 37. Tamže, Listina DL 9404
 38. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
  Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online, Listina 4/7, str. 182
 39. Dopirák, A.: Magistrát v Sabinove. Listiny do roku 1526. MV SR Štátny archív v Prešove, pobočka Prešov, Prešov, 2013
  Dopirák, A.: Magistrát v Sabinove. Listiny do roku 1526. MV SR Štátny archív v Prešove, pobočka Prešov, Prešov, 2013, Listina 9, str. 9
 40. Archív mesta. Sabinov
  Archív mesta. Sabinov, Listina kartón 1, č.8
 41. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 9670
 42. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
  Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online, Listina 2/13, str. 63
 43. Tamže, Listina 2/14, str. 64
 44. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
  Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online, Listina 774, str. 126
 45. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov, Listina 782
 46. Dopirák, A.: Magistrát v Sabinove. Listiny do roku 1526. MV SR Štátny archív v Prešove, pobočka Prešov, Prešov, 2013
  Dopirák, A.: Magistrát v Sabinove. Listiny do roku 1526. MV SR Štátny archív v Prešove, pobočka Prešov, Prešov, 2013, Listina 45, str. 19
 47. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
  Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online, Listina 4/12, str. 190
 48. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 71096
 49. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 97, str. 22
 50. Tamže, Listina 96, str. 22
 51. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P 86, 56. cs., fasc. VIII., nr.1
 52. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 127, str. 28
 53. Tamže, Listina 141, str. 30
 54. Tamže, Listina 139, str. 30
 55. Tamže, Listina 147, str. 31
 56. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P 88, jelzet 52, csomó 17
 57. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 145, str. 31
 58. Tamže, Listina 149, str. 32
 59. Tamže, Listina 155, str. 33
 60. Tamže, Listina 159, str. 33
 61. Tamže, Listina 164, str. 34
 62. Jancsó Andor: Milpos, Majdan poszták Henigh - Litinye - Olejnok helységek határainak rendbeszedési térképe. (Regulačná mapa chotárov samôt Milpoš a Majdan, obcí Hanigovce, Ľutina a Olejníkov). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1865
  Jancsó Andor: Milpos, Majdan poszták Henigh - Litinye - Olejnok helységek határainak rendbeszedési térképe. (Regulačná mapa chotárov samôt Milpoš a Majdan, obcí Hanigovce, Ľutina a Olejníkov). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1865
 63. Adzima, M.: ...Medzi dvoma hradmi alebo Milpošské stránky.... Milpoš, Milpoš, 2010
  Adzima, M.: ...Medzi dvoma hradmi alebo Milpošské stránky.... Milpoš, Milpoš, 2010, str. 14
 64. Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce, Hanigovce, 2000
  Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce, Hanigovce, 2000, str. 6
 65. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P536 Box 6
 66. Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce, Hanigovce, 2000
  Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce, Hanigovce, 2000, str. 7
 67. Tamže, str. 7
 68. Tamže, str. 9
 69. Tamže, str. 8
 70. Tamže, str. 8
 71. Tamže, str. 5
 72. Tamže, str. 6
 73. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 2058, str. 228
 74. Tamže, Listina 7, str. 2
 75. Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online
  Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online, Listina 205, str. 253
 76. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online
  Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online, Listina 334, str. 465
 77. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 10, str. 3
 78. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68893
 79. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, Listina 7, str. 23
 80. Tamže, Listina 789, str. 349
 81. Tamže, Listina 785, str. 346
 82. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 21, str. 5
 83. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68818
 84. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online, Listina CLXXXI, str. 334
 85. Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce, Hanigovce, 2000
  Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce, Hanigovce, 2000, str. 8
 86. Tamže, str. 5
 87. Tamže, str. 5
 88. Tamže, str. 9
 89. Tamže, str. 5
 90. Tamže, str. 8
 91. Tamže, str. 6
 92. Tamže, str. 8
 93. Tamže, str. 8
 
Prečítané: 27376x, publikované: 3.2.2017, posledná aktualizácia: 7.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS