Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
12.3.1404 MOL, listina: DL 8944LAT1
Abstract: Kráľ Žigmund dáva Hanigovský hrad s ďalšími príslušenstvami do zálohu Ondrejovi Balickému a jeho bratom Jánovi a Mikulášovi.

Obce a miestne názvy: Hanigovský hrad (Nový hrad)


My Žigmund, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, markgróf Brandenburský, generálny vikár svätej Rímskej ríše a gubernátor kráľovstva Českého, dávame na vedomie všetkým, ktorých sa znenie tejto listiny týka a oznamujeme, že Hanigovský hrad v šarišskej župe po smrti magistra Ladislava, syna Mikuláša zo šarišského Svätého Jura zomrelého bez potomkov, podľa zvyklostí kráľovstva pripadol do našich kráľovských rúk, spolu s mestečkom Stropkov a dedinou Pozdišovce v Zemplínskej župe a všetkými i jednotlivými dedinami, majetkovými čiastkami, právami, výnosmi a ich príslušenstvami, sme dali záložným právom do zálohy nášmu vernému a urodzenému mužovi Prokopovi Balickému za 6000 zlatých pre jeho verné služby, ktoré nám preukázal, a tak po zvážení vernosti a verných služieb jeho bratranca Ondreja podobne nazývaného Balický, uvedeného už nebohého Prokopa, sám a prostredníctvom neho aj jeho dvaja bratia Ján a Mikuláš vynaložili podobne 6000 zlatých florénov za Hanigovský hrad, mestečko Stropkov a dedinu Pozdišovce spoločne s ostatnými dedinami, majetkami, úžitkami, príslušenstvami, v rozsahu a hraniciach ako boli vlastnené uvedeným magistrom Ladislavom a iných predchodcov, spoločne so všetkým právom, ktoré do našich rúk pripadlo tomuto Ondrejovi, prostredníctvom neho aj jeho bratovi Jánovi a Mikulášovi a ich dedičom alebo iným, ktorí na základe nášho súhlasu uvedené majetky mali v zálohe za 12 000 zlatých, tak dlho dávame do držby vlastníctva, až kým nám alebo našim nástupcom uhorským kráľom uvedená suma 12 000 zlatých nebude v plnosti vyplatená, kým jemu a jeho dedičom alebo ktorémukoľvek kto bude uvedené majetky držať, nebude uvedená suma nami alebo našimi nástupcami uhorskými kráľmi v plnosti vyplatená, po vyplatení tejto sumy uvedený hrad, s mestečkom a majetkami sú povinní bez akýchkoľvek ťažkostí nám vrátiť. Vydané v Kežmarku na sviatok svätého Gregora pápeža, roku pána 1404.
  Zobraziť originálny text...


Referencie na listinu:

Prepis textu listiny a preklad bol použitý z publikácie (Šmajda, 2019, s.11-13)
  1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
    Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  2. Šmajda, Ľ.: Počiatky mestečka Stropkov. In: Nové Obzory 35.. Krajské múzeum v Prešove, Prešov, 2019
    Šmajda, Ľ.: Počiatky mestečka Stropkov. In: Nové Obzory 35.. Krajské múzeum v Prešove, Prešov, 2019
 
Prečítané: 395632x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Horská obec Baranie. Vľavo usadlosť Juraja Blaščáka, vpravo Štefana Blaščáka.
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS