Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Hanigovce


Prvá písomná zmienka: 1330

Vývoj názvu obce:
Henrigidorf(1330)1 , Henigsdorf(1330)1 , Hennygi(1346)2 , Hennyg(1346)3 , Henyng falua(1349)4 , Hennengfalua(1355)5 , Hennenkfolua(1356)6 , Hennegfalua(1361)7 , Naghennyng(1392)8 , Henyng(1410)9 , Ohennyngh(1411)10 , Ohennengh(1423)11 , Hennyngh(1427)12 , Hennenk(1430)13 , Hanigocz(1485)14 , Hennyg(1538)15 , Hennyk (1558)16 , Henygocz(1563)17 , Hanigocs(1746)18 , Hanigowez(1773)19

Vlastníci podielov:
Alexander Péchy: 169441
Šoltýsi/richtári:
Ján: 148548
Obyvatelia:
Khoma: 156749
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Hanigovce v archívnych listinách
Chotárne názvy obce Hanigovce

 Hanigovce
img
Hanigovce
Obec Hanigovce
 

 1. Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča
  Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča, Listina Scrin. XI, Fasc. 6 (rotulus)
 2. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 64658
 3. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 28, str. 6
 4. Tamže, Listina 39, str. 10
 5. Tamže, Listina 52, str. 13
 6. Tamže, Listina 54, str. 14
 7. Štátny archív (ŠA). Prešov
  Štátny archív (ŠA). Prešov, Listina Fond rodu Usz, fasc. 288
 8. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 64, str. 16
 9. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 63734
 10. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 73, str. 18
 11. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 11351
 12. Tamže, Listina DL 32690, str. 5
 13. Tamže, Listina DL 70857
 14. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
  Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online, Listina 2418, str. 361
 15. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Kamara, E 159, B. 1036, Regesta decimarum com. Sarosiensis, časť 8
 16. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 142, str. 30
 17. Tamže, Listina 158, str. 33
 18. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina GR, Tabella repraesentans… Superiore Districtu Sárosiensis… 1746, nesign., s. 5.
 19. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 20. Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887
  Matrika grécko-katolíckej cirkvi - obec Drienica. Drienica, 1846-1887, Listina Krsty, sobáše, úmrtia 1846 - 1895
 21. Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922
  Matrika rímsko-katolíckej cirkvi - obec Pečovská Nová Ves. Pečovská Nová Ves, 1699-1922, Listina Krsty, manželstvá a úmrtia 1891-1896, 1865, 1868, 1870
 22. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 16 Listina 64
 23. Tamže, str. 16 Listina 64
 24. Tamže, str. 16 Listina 64
 25. Tamže, str. 17 Listina 72
 26. Tamže, str. 18 Listina 73
 27. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, str. 5 Listina DL 32690
 28. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 17 Listina 72
 29. Tamže, str. 18 Listina 73
 30. Tamže, str. 22 Listina 96
 31. Tamže, str. 22 Listina 97
 32. Tamže, str. 28 Listina 127
 33. Tamže, str. 30 Listina 141
 34. Tamže, str. 30 Listina 142
 35. Tamže, str. 30 Listina 141
 36. Tamže, str. 30 Listina 142
 37. Tamže, str. 59 Listina 326
 38. Tamže, str. 59 Listina 326
 39. Tamže, str. 59 Listina 326
 40. Tamže, str. 59 Listina 326
 41. Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1681-1695. ŠOBA rukopis, 1986
  Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1681-1695. ŠOBA rukopis, 1986, str. 159 Listina 578/16
 42. Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča
  Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča, Listina Scrin. XI, Fasc. 6 (rotulus)
 43. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, str. 67 Listina GR, fasc. 1
 44. Tamže, Listina GR, sign. FObb (Comitatus Saárosiensis, Districtus Ejusdem), s. 21
 45. Tamže, Listina GR, Tabella repraesentans… Superiore Districtu Sárosiensis… 1746, nesign., s. 5.
 46. Tamže, Listina KV, vol. 18, fasc. 10, 1749, s. 1-10; KV, vol. 21, fasc. 1, 1749B, s. 7-9.
 47. Tamže, Listina Visitatio canonica parochiae Pečovská Nová Ves, A. D. 1774, s.14-15
 48. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
  Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online, str. 361 Listina 2418
 49. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 38 Listina 185
 
Prečítané: 43094x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Krajina pod Sokolou skalou medzi Kyjovom a Kamenicou.
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS