Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
6.4.1411 Gárdonyi, 1909, s.18, listina: 73HU
LAT
3
Kategória: Metácia
Osoby a obce:
Hanigovce - Matej Aryusi - vlastník
Hanigovce - Ján Vitani - vlastník
Synonymá: Abranhege, Hegesheg, Lethenye, Malomvizi potoka, Malumpathaka, Nouahennyngh, Ohennyngh


6. apríla 1411. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási kráľovi Žigmundovi, že poslúchnuc jeho nariadenie z 15.3.[1411], vyslali s kráľovým povereníkom [poverencom] Jánom synom Lukáša z Januslaka [Januslakai – to môže pochádzať z množiny Jánoviec, Janovej Vsi a pod. v Uhorsku] pisára [latináka] Petra, a tí dňa 18.3. uviedli Matiáša a Jána do užívania majetku Hennyngh v Šarišskej župe. Hranice Starého Hennyngh-u [Ó- Hennyngh] sú nasledovné: na východe od Mlynského potoka [Malomvizi potoka] popod vrch Abranhege až po majetok Nový Hennyngh [Új- Hennyngh], odtiaľ na východ po riečku Henchpathaka, opäť na východ po vrch Hegesheg [Hegyes znamená ostrý, špicatý] , odtiaľ po cestu, čo vedie k Ujváru, až po vrchol Ulveughege, odtiaľ na kraj [po úpätie??] vrchu Erdewhege [Erdő znamená les, Erdőhegye zalesnený vrch], odtiaľ na juh po novú usadlosť Laz, opäť na juh po riečku Torbachinpathaka, potom na cestu vedúcu zo Starého Hennynghu do Ľutiny [Lethenye], po vrch Michalka [Mihályhege], na západ po vrch Kozheg [v preklade Kozí hrb], odtiaľ po vrch Malumheg [v preklade Mlynský hrb], tak prídeme k riečke Malumpathaka [v preklade Mlynský potok], odtiaľ pozdĺž Nového Hennynghu prídeme k prvej hranici.
Listina pôvodná, na papieri, pečať na rube poolamovaná.
Preklad: Kveta Markušová, 2017  

Referencie na listinu:

Z tohto obdobia máme už prvé doklady novej roľnícko-pastierskej kolonizácie aj v okolí Sabinova. Napr. v roku 1411 sa spomína ako nová osada "Laz" na sever od cesty Ľutina - Hanigovce a Kozí vrch (Kozhegy) pri nej.  (Halaga, 1962, s.47)


Ďalšie poznámky:
Rekonštrukcia a analýza miestnych názvov metácie Starých Hanigoviec, ktorá sa spomína v tejto listine, bola uverejnená v samostatnom článku na stránke www.cergov.sk(Roškanin, 2014)


  1. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
    Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  2. Halaga, O.: Sabinov a okolie. Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry, Košice, 1962
    Halaga, O.: Sabinov a okolie. Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry, Košice, 1962
  3. Roškanin, M.: Metácia Starých Hanigoviec z roku 1411. 2014. Dostupné online
    Roškanin, M.: Metácia Starých Hanigoviec z roku 1411. 2014. Dostupné online
 
Prečítané: 408443x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS