Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Oblasti 

Register chotárnych názvov pohoria Čergov

   
V tomto registri sa nachádzajú geografické názvy pohoria Čergov a jeho blízkeho podhoria. Zaradené sú nielen názvy štandardizované, ale aj ľudovo používané, či historické, ktoré boli zozbierané z archívnych máp a dokumentov. Podrobnosti o tomto projekte si môžete prečítať na stránke Spracovanie dát pre register chotárnych názvov pohoria Čergov.
 
Vyhľadať:
 
Katastrálne územie: Abeceda:

Červenica pri Sabinove

Vývoj názvu obce:
Weresalma(1248)1 , Weresalma(1278)2 , Verusalma(1285)3 , Verusalmafalua(1315)4 , Wrusalma(1322)5 , Veresalma(1332)6 , Cserwenicza(1773)7

1. Dubina8 M Les
Zmienky a ďalšie názvy: Dubina (1860)9 M
2. Hanigovský potok8 M Vodný tok
3. Hinzovce8 M Pole
4. Mala Mihalka9 1860 M
5. Michalka8 M
6. Milpošský potok8 M Vodný tok
Zmienky a ďalšie názvy: Weresalmapataka (1278)2 , Veresalma (1281)10 , Weresalma (1285)11 , 128712 , Veresalma (1293)13 , Weresalma (1296)14 , Veresalma (1301)15 , Verusalmapotoka (1315)4 , 132216 , Weresalmapataka (1322)17 , Veresalmapataka (1330)18 , Weresalmapataka (1330)19 , Weresalma (1346)20 , Veresalma (1346)21 , Malumpathaka (1411)22 , Malomvizi potoka (1411)22 , Veresalma (1422)23
7. Močiare8 M Pole
8. Na Hliník8 M Pole
9. Nižna Roveň9 1860 M Pole
10. Nižné Rovné8 M Pole
11. Ohraby8 M Pole
12. Oľšavce8 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Olyšavce (1860)9 M
13. Predné výhony8 M Pole
14. Ráztoky8 M Pole
15. Strany9 1860 M
16. Úboč8 M Pasienok
17. Úkoly8 M Pole
18. Úzke8 M Pole
19. Velča24 1865 M
Zmienky a ďalšie názvy: Montis Vilcsa (1819)25
20. Velka Mihalka9 1860 M
21. Vilča deber9 1860 M
Zmienky a ďalšie názvy: rivulum Vilcsa (1819)25
22. Vlčí diel8 M Les
23. Vyšné Rovné8 M Pole

 1. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 3, str. 1
 2. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68879, DL 68903
 3. Tamže, Listina DL 1189
 4. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, Listina 7, str. 23
 5. Tamže, Listina 785, str. 346
 6. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 64655
 7. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 8. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
  Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
 9. Mattyasovszky János: Vörösalma helysége határának tagosítás utáni térképe. (Pokomasačná mapa chotára obce Červenica). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1860
  Mattyasovszky János: Vörösalma helysége határának tagosítás utáni térképe. (Pokomasačná mapa chotára obce Červenica). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1860, str. 0
 10. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online
  Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online, Listina 226, str. 318
 11. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 7, str. 2
 12. Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online
  Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online, Listina 205, str. 253
 13. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68879
 14. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 10, str. 3
 15. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 39822
 16. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, Listina 847, str. 369
 17. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 17, str. 4
 18. Tamže, Listina 21, str. 5
 19. Tamže, Listina 20, str. 5
 20. Tamže, Listina 28, str. 6
 21. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 64658
 22. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 73, str. 18
 23. Tamže, Listina 77, str. 19
 24. Jancsó Andor: Milpos, Majdan poszták Henigh - Litinye - Olejnok helységek határainak rendbeszedési térképe. (Regulačná mapa chotárov samôt Milpoš a Majdan, obcí Hanigovce, Ľutina a Olejníkov). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1865
  Jancsó Andor: Milpos, Majdan poszták Henigh - Litinye - Olejnok helységek határainak rendbeszedési térképe. (Regulačná mapa chotárov samôt Milpoš a Majdan, obcí Hanigovce, Ľutina a Olejníkov). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1865
 25. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 2058, str. 228
 
Prečítané: 27295x, publikované: 3.2.2017, posledná aktualizácia: 7.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS