Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Oblasti 

Register chotárnych názvov pohoria Čergov

   
V tomto registri sa nachádzajú geografické názvy pohoria Čergov a jeho blízkeho podhoria. Zaradené sú nielen názvy štandardizované, ale aj ľudovo používané, či historické, ktoré boli zozbierané z archívnych máp a dokumentov. Podrobnosti o tomto projekte si môžete prečítať na stránke Spracovanie dát pre register chotárnych názvov pohoria Čergov.
 
Vyhľadať:
 
Katastrálne územie: Abeceda:

Milpoš

Vývoj názvu obce:
Henneng(1398)1 , Kyshennyng(1404)2 , Nouahennyngh(1411)3 , Pwzzta-Hennyk(1558)4 , Pwzthahanygocz(1563)5 , Pwztha-Hennyngh(1578)6 , Milypos(1722)7 , Pusztamező(1766)8 , Puszta Hanigocz alias Milpos(1775)9

1. Bednárki10 1859 M
2. Boldižárka10 1859 M
3. Dluhé Poľo10 1859 M
4. Do Ložinek10 1859 M
5. Gregorka(804.0 m n.m.) M Vrch
Zmienky a ďalšie názvy: Gregorka (1818)11
6. Haluškov vŕšok12 M Les
7. Harčarka13 1865 M
8. Hrabinka12 M Pasienok
Oblasť sa vzťahuje na neďaleký vrch s názvom Hrabienka.
9. Hríbarka12 M Les
Zmienky a ďalšie názvy: Ribárka (1859)10 M
Pozri aj: Za Ribárku
10. Hrnčiarka12 M Pole
11. Jaseň12 M Pasienok
12. Kopaniny12 M Pasienok
13. Koscelisko (Koszczeliszko)13 1865 M
Zmienky a ďalšie názvy: koszczeliszko (1720)7 , Koszczelyizko (1722)7 , Koszczeliszko (1865)13
Chotárny názov Koscelisko sa nachádza aj v neďalekých obciach Rožkovany, Brezovička a Víťaz. Vo všetkých troch sa výskumom potvrdila existencia stredovekej sakrálnej stavby a rovnako aj v oblasti Koscelisko v Milpoši môžme predpokladať, že tu niekedy stál kostol. Existuje hypotéza, že v tejto oblasti vznikla prvotná obec Hanigovce a obyvatelia pri jej zakladaní vystavali aj kostol.14 Okrem chotárneho názvu sa o sakrálnej stavbe zachovala aj legenda, kde počas tureckého obliehania hradu bol v osade zabitý turecký vojak. Ako odplatu údajne Turci povraždili v kaplnke časť obyvateľov a kaplnku následne zbúrali. Túto legendu by mohli potvrdzovať kamene z kaplnky a kosti, pravdepodobne z vtedajšieho cintorína, ktoré boli nájdené počas stavebných prác v uvedenej oblasti.15
14. Kostolný vrch(841.0 m n.m.) M Vrch
Zmienky a ďalšie názvy: Koscelni Verch (1859)10
15. Košariska10 1859 M
16. Lány12 M Pole
17. Lúčanka12 M Vodný tok
Zmienky a ďalšie názvy: 132216
18. Medzi skalami (Meczi szkalami)8 1766
19. Milpošský potok12 M Vodný tok
Zmienky a ďalšie názvy: Weresalmapataka (1278)17 , Veresalma (1281)18 , Weresalma (1285)19 , 128720 , Veresalma (1293)21 , Weresalma (1296)22 , Veresalma (1301)23 , Verusalmapotoka (1315)24 , 132216 , Weresalmapataka (1322)25 , Veresalmapataka (1330)26 , Weresalmapataka (1330)27 , Weresalma (1346)28 , Veresalma (1346)29 , Malumpathaka (1411)3 , Malomvizi potoka (1411)3 , Veresalma (1422)30
20. Na Babim8 1766
Lúka
21. Na Červenim harbe (na Cservenim harbe)8 1766
Ide o hrb nad oblasťou Štolňa.8
22. Na Čingalovu10 1859 M
Pozri aj: Cingálová
23. Na dolinkoch (Na dolyinkoh)7 1720
24. Na Matovu10 1859 M
Zmienky a ďalšie názvy: Od Matoveg (1720)7 , Za verchom pod Matovu (1766)8
25. Na Ostrú10 1859 M
26. Na Pčolnikoch (Na Pčolnikoh)7 1720
27. Na Plošče10 1859 M
28. Na Širokich Lukoch (na Sirokih Lukoh)8 1766
29. Na Škaredim (Na Skaredim)8 1766 Lúka
Lúka.
30. Na verchni Lan10 1859 M
31. Na vrchu (Na vrhu)7 1720
32. Na Zadku7 1720
33. Nad majerom12 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Nad magerom (1720)7
34. Nad suchim poľu (Nad Suhim Polyu)8 1766
35. Od Luckeho (Od Lutzkeho)7 1720
36. Od Luckeho nad hacu (Od Lutzkeho nad hatzu)7 1720
37. Ostrá(950.0 m n.m.) M Vrch
38. Ostrý horb(680.0 m n.m.) M Vrch
Zmienky a ďalšie názvy: Hegesheg (1411)3
Vrch niesol rovnaký názov už začiatkom 15. storočia, kedy sa spomína ako Hegesheg, v preklade Ostrý hrb.31
39. Pastierska12 M Pasienok
40. Pastovnik na Pustim8 1766 Lúka
Lúka. Pravdepodobne to nebude oblasť Pastovníky.
41. Pastovníky12 M Les
42. Ploština12 M Les
43. Po verchu Žďaroch10 1859 M
44. Pod Gregurku7 1720
45. Pod krejnu7 1720
Zmienky a ďalšie názvy: Pod Krejnyu (1766)8
46. Pod ošelnikami (Pod oselnyikami)8 1766
47. Pod Skalkami (Pod Szkalkami)7 1720
48. Pod Zamkom Taboriska (pod Zamkom Taboriszka)8 1766
49. Pod Žďare10 1859 M
50. Pri hloškoch (Pri hloskoh)7 1720
Zmienky a ďalšie názvy: V Hlosinkoh (1766)8
51. Pri križu (Pri Krizsu na Hanigovszkim)8 1766
52. Pri Mlakoch (Pri Mlakoh)7 1720
53. Rotova rúbaň12 M Les
54. Senčiačka12 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Senčačka (1859)10 M
55. Solnok13 1865 M
56. Strašne10 1859 M
57. Trošč13 1865 M Pasienok
Zmienky a ďalšie názvy: Do Troscsa (1766)8
Bola tu studňa bohatá na vodu. Kedysi Hanigovčania uvažovali previesť túto vodu do obce. Kým si to rozmysleli, tak si tam Milpošania urobili vodojem pre vodovod ich obce.32 Potok, ktorý tečie v oblasti Trošč, od spomínaného prameňa západným smerom k Milpošu, niesol v stredoveku názov Henchpataka - Henchov potok, podľa mena nemeckého usadlíka.33
58. V Oľšavcu (V Olysavcu)8 1766
59. Vyšej hlošku (Viseg hlosku)7 1720
60. Za Harčarku13 1865 M
61. Za Hrabinku13 1865 M
Oblasť sa vzťahuje na neďaleký vrch s názvom Hrabienka.
62. Za milpošom (Za milposom)7 1720
63. Za ostri horb13 1865 M
64. Za Ribárku10 1859 M
Pozri aj: Hríbarka
65. Za Štolnu13 1865 M
Zmienky a ďalšie názvy: nad Stolnyu (1766)8
66. Za Zlým jarkom (Za Zlim jarkom)7 1720
Zmienky a ďalšie názvy: pri zlim jarku (1766)8
Ide pravdepodobne o potok prameniaci pod Ostrým horbom, v listine z roku 1766 sa táto oblasť spomína v blízkosti oblasti Trošč.8
67. Žďare10 1859 M
68. Žďare10 1859 M
69. Žultakutka (Zsultakutka)8 1766 Lúka
Lúka

 1. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 66, str. 16
 2. Štátny archív (ŠA). Prešov
  Štátny archív (ŠA). Prešov, Listina Uz U, Fasc. XLVII, Nr. 18
 3. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 73, str. 18
 4. Tamže, Listina 142, str. 30
 5. Tamže, Listina 158, str. 33
 6. Tamže, Listina 225, str. 44
 7. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P536 Box 4
 8. Tamže, Listina P536 Box 6
 9. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina Districtualia vol. 8, fasc. 1, nr. 1.
 10. Jancsó András: Henigh, Litinye, Olejnok helységek és Milpos, Majdan puszták határainak terves térképe. (Mapa chotárov obcí Hanigovce, Olejníkov, Ľutina a samôt Milpoš, Majdan). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1859
  Jancsó András: Henigh, Litinye, Olejnok helységek és Milpos, Majdan puszták határainak terves térképe. (Mapa chotárov obcí Hanigovce, Olejníkov, Ľutina a samôt Milpoš, Majdan). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1859
 11. Beör, V.: Pécsújfalu (Sáros m.) Mappa Inclylale Familiae Péchy de Ujfalu, universas silva, dumetaque complectens. 1818
  Beör, V.: Pécsújfalu (Sáros m.) Mappa Inclylale Familiae Péchy de Ujfalu, universas silva, dumetaque complectens. 1818
 12. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
  Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
 13. Jancsó Andor: Milpos, Majdan poszták Henigh - Litinye - Olejnok helységek határainak rendbeszedési térképe. (Regulačná mapa chotárov samôt Milpoš a Majdan, obcí Hanigovce, Ľutina a Olejníkov). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1865
  Jancsó Andor: Milpos, Majdan poszták Henigh - Litinye - Olejnok helységek határainak rendbeszedési térképe. (Regulačná mapa chotárov samôt Milpoš a Majdan, obcí Hanigovce, Ľutina a Olejníkov). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1865
 14. Roškanin, M.: Stredoveká obec Kisayto. 2014. Dostupné online
  Roškanin, M.: Stredoveká obec Kisayto. 2014. Dostupné online
 15. Adzima, M.: ...Medzi dvoma hradmi alebo Milpošské stránky.... Milpoš, Milpoš, 2010
  Adzima, M.: ...Medzi dvoma hradmi alebo Milpošské stránky.... Milpoš, Milpoš, 2010, str. 9
 16. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, Listina 847, str. 369
 17. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68879, DL 68903
 18. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online
  Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online, Listina 226, str. 318
 19. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 7, str. 2
 20. Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online
  Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online, Listina 205, str. 253
 21. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68879
 22. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 10, str. 3
 23. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 39822
 24. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, Listina 7, str. 23
 25. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 17, str. 4
 26. Tamže, Listina 21, str. 5
 27. Tamže, Listina 20, str. 5
 28. Tamže, Listina 28, str. 6
 29. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 64658
 30. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 77, str. 19
 31. Roškanin, M.: Metácia Starých Hanigoviec z roku 1411. 2014. Dostupné online
  Roškanin, M.: Metácia Starých Hanigoviec z roku 1411. 2014. Dostupné online
 32. Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce, Hanigovce, 2000
  Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce, Hanigovce, 2000, str. 10
 33. Roškanin, M.: Metácia Starých Hanigoviec z roku 1411. 2014. Dostupné online
  Roškanin, M.: Metácia Starých Hanigoviec z roku 1411. 2014. Dostupné online
 
Prečítané: 27296x, publikované: 3.2.2017, posledná aktualizácia: 7.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Livov
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS