Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1330 ŠOBA Levoča, listina: Scrin. XI, Fasc. 6 (rotulus)LAT1
Abstract: Spišský rotulus: Tridsať farárov z Toryského dištriktu spísalo protest pápežovi Jánovi XXII proti počínaniu jágerského biskupa Čanáda.

Osoby a obce:
Červenica pri Sabinove - Benedikt - farár
Čirč - Henrich - farár
Hanigovce - Wynnand - farár
Hrnčiar - Ján - farár
Kamenica - Gotfrid - farár
Lúčka - Ján - farár
Milpoš - Wynnand - farár
Synonymá: Doppredorf, Henigsdorf, Henrigidorf, Scirncz


...Gotfridus de Lapide [Kamenica]...ecclesiarum plebani Strigoniensis dyocesis... Henricus de Scyrna/Scirncz [Čirč]... ecclesarium plebani Strigoniensis dyocesis...

Referencie na listinu:

Čanadín však bol vtedy už ostrihomským arcibiskupom a on ani nový jágerský biskup sa na súd nedostavil. (Uličný, 1990, s.452)

V roku 1329 kráľ Karol Róbert so sprievodom tiahol torysskou cestou na Spiš a sprevádzal ho aj jágerský biskup Čanád. Vtedy dal biskup zhabať desiatky z Torysy, Starej Ľubovni a Plavča a za aktívnej pomoci prešovského farára Henricha uväzil farárov Mikuláša zo Šarišských Draviec, Juraja z Plavča a Lukáša z Jakubovej Vole. Proti takémuto počínaniu biskupa spísalo v roku 1330 tridsať farárov z Toryského dištriktu protest pápežovi Jánovi XXII., ktorý nariadil celý spor vyšetriť na neutrálenj pôde v Nowom Sączi. Vznikol tak zaujímavý dokument, známy v literatúre ako levočský rotulus, z ktorého sa dozvedáme o existencii viacerých obcí v doline Torysy. Toryský dištrikt reprezentovali farári: Tomáš z Torysy, Ján z Nižného Slavkova, Hermann z Vyšného Slavkova (Nouo Slauka), Herbord z Brezovičky (Keymbucz / Heinburk), Gregor z Vysokej, Martin z Brezovice (Briswicz / Brezouicz), Mikuláš z Blažova (Blasinhow / Blasnhaw), Pavol z Polomy, Henrich z Krásnej Lúky (Schonwyse / Schonewyse), Mikuláš zo Šarišských Draviec, Václav z Oľšova, Michal z Krivian, Thilo z *Lačnova (Pasinthow / Paschinow), Henrich z Dačova (Chossinchaw / Cchindorf), Mikuláš z *Phiferhaw (Phiferdorf), Štefan z Ľubotína, Gregor z Plavča, Theodorin z Plavnice, Henrich z Čirču, Gotfrid z Kamenice, Ján z Lúčky, Ján z *Hrnčiara (Doppredorf), Wynnand z Hanigoviec (Henigsdorf / Henrigidorf), Benedikt z Červenice, Lukáš z Jakubovej Vole (Jacobsdorf), Michal z Roškovian (Roschowicz / Roscouicz), Mikuláš z Krivian (Criga / Kyga), Štefan z *Petrovenca (Petran / Petraw), Henrich z Wytosinaw (zrejme Dubovica) a napokon aj Henrich z Lipian (Sybinlindin / Septemtiliis / Sybmlyndin). (Rábik, 2006, s.65)
  1. Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča
    Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča
  2. Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
    Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
  3. Rábik, V.: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku. Karpatskonemecký Spolok na Slovensku, 2006
    Rábik, V.: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku. Karpatskonemecký Spolok na Slovensku, 2006
 
Prečítané: 400439x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS