29.09.2023
12:42:53
06:31 | 18:19
18:30 | 07:38+
Fáza Mesiaca:
Spln 
Zimný slnovrat:   22.12.2023 04:27  
Perihélium:   03.01.2024 ~ 14h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1330 ŠOBA Levoča, listina: Scrin. XI, Fasc. 6 (rotulus)LAT1
Abstract: Spišský rotulus: Tridsať farárov z Toryského dištriktu spísalo protest pápežovi Jánovi XXII proti počínaniu jágerského biskupa Čanáda.

Osoby a obce:
Červenica pri Sabinove - Benedikt - farár
Čirč - Henrich - farár
Hanigovce - Wynnand - farár
Hrnčiar - Ján - farár
Kamenica - Gotfrid - farár
Lúčka - Ján - farár
Milpoš - Wynnand - farár
Synonymá: Doppredorf, Henigsdorf, Henrigidorf, Scirncz


...Gotfridus de Lapide [Kamenica]...ecclesiarum plebani Strigoniensis dyocesis... Henricus de Scyrna/Scirncz [Čirč]... ecclesarium plebani Strigoniensis dyocesis...

Referencie na listinu:

Čanadín však bol vtedy už ostrihomským arcibiskupom a on ani nový jágerský biskup sa na súd nedostavil. (Uličný, 1990, s.452)

V roku 1329 kráľ Karol Róbert so sprievodom tiahol torysskou cestou na Spiš a sprevádzal ho aj jágerský biskup Čanád. Vtedy dal biskup zhabať desiatky z Torysy, Starej Ľubovni a Plavča a za aktívnej pomoci prešovského farára Henricha uväzil farárov Mikuláša zo Šarišských Draviec, Juraja z Plavča a Lukáša z Jakubovej Vole. Proti takémuto počínaniu biskupa spísalo v roku 1330 tridsať farárov z Toryského dištriktu protest pápežovi Jánovi XXII., ktorý nariadil celý spor vyšetriť na neutrálenj pôde v Nowom Sączi. Vznikol tak zaujímavý dokument, známy v literatúre ako levočský rotulus, z ktorého sa dozvedáme o existencii viacerých obcí v doline Torysy. Toryský dištrikt reprezentovali farári: Tomáš z Torysy, Ján z Nižného Slavkova, Hermann z Vyšného Slavkova (Nouo Slauka), Herbord z Brezovičky (Keymbucz / Heinburk), Gregor z Vysokej, Martin z Brezovice (Briswicz / Brezouicz), Mikuláš z Blažova (Blasinhow / Blasnhaw), Pavol z Polomy, Henrich z Krásnej Lúky (Schonwyse / Schonewyse), Mikuláš zo Šarišských Draviec, Václav z Oľšova, Michal z Krivian, Thilo z *Lačnova (Pasinthow / Paschinow), Henrich z Dačova (Chossinchaw / Cchindorf), Mikuláš z *Phiferhaw (Phiferdorf), Štefan z Ľubotína, Gregor z Plavča, Theodorin z Plavnice, Henrich z Čirču, Gotfrid z Kamenice, Ján z Lúčky, Ján z *Hrnčiara (Doppredorf), Wynnand z Hanigoviec (Henigsdorf / Henrigidorf), Benedikt z Červenice, Lukáš z Jakubovej Vole (Jacobsdorf), Michal z Roškovian (Roschowicz / Roscouicz), Mikuláš z Krivian (Criga / Kyga), Štefan z *Petrovenca (Petran / Petraw), Henrich z Wytosinaw (zrejme Dubovica) a napokon aj Henrich z Lipian (Sybinlindin / Septemtiliis / Sybmlyndin). (Rábik, 2006, s.65)
  1. Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča
    Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča
  2. Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
    Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
  3. Rábik, V.: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku. Karpatskonemecký Spolok na Slovensku, 2006
    Rábik, V.: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku. Karpatskonemecký Spolok na Slovensku, 2006
 
Prečítané: 318123x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Pôvodný les starší ako 120 rokov premenený do kategórie viacetážového porastu. Oblasť Malý Jarabinčík.
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS