Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Hrnčiar (zaniknutá osada)


Vývoj názvu obce:
Harumchar(1323)1 , Doppredorf(1330)2 , Topperdorf(1336)3 , Herencher(1345)4 , Harintchar(1349)5 , Hercelhawo(1427)6 , Arklo(1464)7 , Harinchar(1470)8 , Herchel(1470)8 , Harchlow(1494)9 , Arklew(1510)10

Vlastníci podielov:
Lukáš, syn Petra: 1345 (bývalý vlastník podielov)16
Štefan, syn Lukáša: 1345 (bývalý vlastník podielov)17
Juraj, syn Lukáša: 1345 (bývalý vlastník podielov)18
Anton, syn Lukáša: 1345 (bývalý vlastník podielov)19
Demeter, syn Lukáša: 1345 (bývalý vlastník podielov)20
Peter, syn Lukáša: 1345 (bývalý vlastník podielov)21
Ján, syn Lukáša: 1345 (bývalý vlastník podielov)22
Jakub, syn Pavla: 1345 (bývalý vlastník podielov)23
Andrej, syn Pavla: 1345 (bývalý vlastník podielov)24
Peter, syn Pavla: 1345 (bývalý vlastník podielov)25
Gregor, syn Pavla: 1345 (bývalý vlastník podielov)26
Farári:
Ján: 133027
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Hrnčiar v archívnych listinách
 

 1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68792
 2. Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča
  Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča, Listina Scrin. XI, Fasc. 6 (rotulus)
 3. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68832
 4. Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online
  Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online, Listina 296, str. 488
 5. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/6. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1838. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/6. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1838. Dostupné online, Listina XLIX, str. 45
 6. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 32690, str. 5
 7. Tamže, Listina DL 69025
 8. Tamže, Listina DL 86554
 9. Tamže, Listina DL 69080
 10. Tamže, Listina DL 72129
 11. Tamže, Listina DL 68851
 12. Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online
  Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online, str. 488 Listina 296
 13. Tamže, str. 488 Listina 296
 14. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, str. 5 Listina DL 32690
 15. Tamže, str. 5 Listina DL 32690
 16. Tamže, Listina DL 68851
 17. Tamže, Listina DL 68851
 18. Tamže, Listina DL 68851
 19. Tamže, Listina DL 68851
 20. Tamže, Listina DL 68851
 21. Tamže, Listina DL 68851
 22. Tamže, Listina DL 68851
 23. Tamže, Listina DL 68851
 24. Tamže, Listina DL 68851
 25. Tamže, Listina DL 68851
 26. Tamže, Listina DL 68851
 27. Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča
  Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča, Listina Scrin. XI, Fasc. 6 (rotulus)
 
Prečítané: 42533x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS