Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
9.1.1470 MOL, listina: DL 86554LAT1
Synonymá: Harinchar, Herchel, Chernye, Lewo, Wernyl


... possessiones... Tarkew, Hethas, Weresalma, Jakabfalwa, Zeecz, Lelyethko, Wyzoka, Tharcza, Krywa, Lachnow, Rogo, Baczamezew, Wernyl, Herthel, Libithinya, Lazlowagasa, Zenthgywrgh, Chernye, Lelyho, Lwka, Sczepan, Lewo, Lwczka, Harnichar, Nyres, Penecz...

Referencie na listinu:

Na pôvodnom panstve Malcov, neskôr na kapušianskom hradnom majetku, bola na hranici s Poľskom založená osada Snakov, pred rokom 1470 Livov (Lewo) a približne v tom čase boli doosídlené aj Kríže (Krisova, Kriso) doložené v majetku Forgáčovcov v roku 1600 a 1635. (Beňko, 1985, s.233)

V roku 1470 kráľ Matej Korvín opätovne udelil donáciu Žigmundovi, Rikolfovi a Tomášovi na hrad Kamenica a jeho príslušenstvá. Pri tomto bola z držby hradu vylúčená Margita, vdova po Šimonovi. (Haviarová, 2016, s.19)

V roku 1470, v utorok po sviatku Zjavenia Pána, predstúpili pred kráľa Mateja ten istý Žigmund, vnuk Jána Rikolfa nazývaného Fogas, Tomáš, vnuk Jána, ktorý bol synom Klementa Toryského, Rikolf, vnuk Henricha Kamenického, Ladislav, ktorý bol tiež vnukom Jána Fogasa a iný Ladislav i bratia Andrej a Juraj, vnuci Jána, syna Ladislava z Kamenice. Za cenné služy, ktoré preukázali Uhorskej korune, ich kráľ potvrdil v právoplatnom užívaní dvadsiatich šiestich majetkov na Šariši, z ktorých možno spomenúť Kamenicu a hrad, Lipany, Červenicu, Jakubovu Voľu, Ďačov, Vysokú, Torysu, Kyjov, Ľubotín, Lúčku a iné. S tými sa ešte spomína deväť majetkov na Spiši a jeden v Hevešskej župe. Všetky tieto majetky, ako vyhlásili pred kráľom, vlastnili ich predkovia. Kráľ nariadil Jágerskej kapitule, aby vyslala jedného zo svojich mužov kvôli hodnovernému svedectvu pri uvedení spomínaných šľachticov do držby týchto majetkov. (Boleš, 2002, s.32)
 1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
 2. Beňko, J.: Osídlenie severného Slovenska. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1985
  Beňko, J.: Osídlenie severného Slovenska. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1985
 3. Haviarová, M. a kol.: Hrad Kamenica - tajomný hrad Čergova. Kamenica, 2016
  Haviarová, M. a kol.: Hrad Kamenica - tajomný hrad Čergova. Kamenica, 2016
 4. Boleš, D.: Mesto Lipany (1312-2000). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2002
  Boleš, D.: Mesto Lipany (1312-2000). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2002
 
Prečítané: 395642x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS