Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
31.3.1512 Gárdonyi, 1909, s.22, listina: 96HU
LAT
3
Osoby a obce:
Bogliarka - Imrich Perényi - bývalý vlastník
Hanigovce - Imrich Perényi - bývalý vlastník
Kružlov - Imrich Perényi - bývalý vlastník
Livov - Imrich Perényi - bývalý vlastník
Ľutina - Imrich Perényi - bývalý vlastník
Olejníkov - Imrich Perényi - bývalý vlastník
Pečovská Nová Ves - Imrich Perényi - bývalý vlastník
Perín - Imrich Perényi - pôvod
Perín - František Perényi - pôvod
Perín - Imrich Perényi - pôvod
Synonymá: Wyfalw


31. marca 1512. Érd. Listina kráľa Vladislava II. popisujúca dohodu o výmene majetkov, ktorú uzavreli na jednej strane abovský župan a palatín Imrich z Perína [Peréni] a jeho synovia František a Imrich, na druhej strane Mikuláš z Torysy [Tharczai] takto: Imrich z Perína prepustí hrad Nový hrad [Uywár] v Šarišskej župe a k nemu patriace majetky Pečovská Nová Ves [Wyfalw], Ľutina [Lythynye], Olejníkov [Olenyk], Hanigovce [Hanygocz], Bogliarka [Begler], Kružlov [Krwslo] a Livov [Low] ako aj mýtnicu v Pečovskej Novej Vsi [Wyfalwai] Mikulášovi z Torysy, Mikuláš z Torysy mu výmenou za tieto majetky prepustí majetky v Zemplínskej župe Tholchwa [dnes Tolcsva v Maďarsku], Vámosújfalu [Wamoswyfalw, Maďarsko], Čerhov [Chergew], Veľká Tŕňa [Naghthoronya], Hrčeľ [Gerchel], Úpor [Wpor], Isyp, Abora a Kis-Abora, v Sabolčskej župe Balso a Zaboch, v Beregskej župe Gellyenes, Papy a Borlobasy, v Biharskej župe Peerch, Kewtheles, Horth a Bank.
Originál, pergamen, nepoškodená pečať visí na modro-červeno-hnedom povrázku.
Preklad: Kveta Markušová, 2017  

Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
31.3.1512 Wagner, 1780, s.78-79, listina: 2/24LAT
 
2


Cambium Castri Ujvár cum oppido Tholcsva, aliisque possessionibus.
...Magnificus Emericus de Peren... ac Egregius Nicolaus de Tharcza... & primo praefatus Emericus de Peren Comes, & Palatinus Castrum fuum Ujvár vocatum in Comitatu de Sáros existens, simul cum possessionibus Ujfalu...


 

  1. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
    Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  2. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
    Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
 
Prečítané: 395270x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS