Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Pečovská Nová Ves


Vývoj názvu obce:
Noua Villa(1315)1 , Wyfolu(1319)2 , Wyfolu(1322)3 , Nova Villa(1332)4 , Wyfalu(1342)5 , uyfalu(1347)6 , Uyfalu(1347)7 , Uyfalw(1353)8 , Wyfalu(1430)9 , Wyfalw(1512)10 , Wyfalwa(1557)11 , Wyffalw(1558)12 , Wyffalw(1558)13 , Uyffalw(1563)14 , Péchy-Wyfalu(1585)15 , Péchy-Wyffalw(1586)16 , Peechywyffalw(1592)17 , Pecžowska Nowawes(1773)18

Obyvatelia:
Katarína Bornemissová: 1631102
Strelko: 1631103
Štefan Péchy: 1660104
Ján Péchy: 1660105
Ilona Péchy rod. Berzeuiczey: 1660106
Ľudovít Dessewffy: 1674107
Ján Székely: 1674108
Alexander Péchy: 1674109
Juraj Péchy: 1674110
Klára/Eva Székely rod. Péchy: 1674111
Klára/Eva Dessewffy rod. Péchy: 1674112
Alžbeta Péchy rod. Berzeviczy: 1675113
Judita Péchy rod. Szalay: 1686114
Pavol Zajac: 1697115
Matej Arkabus: 1729116
Ján Sartoris: 1749117
Mária Anna Péchy rod. Rollová: 1759118
Mária Péchy rod. Arvai: 1759119
Péchy: 1759120
Gašpar Péchy: 1759121
Ján Kaisterko: 1769122
Anna Péchy: 1774123
Anton Péchy: 1778124
Anna Péchy rod. Berzeviczi: 1782125
Adam Baričko: 1782126
Alžbeta Baričková: 1782127
Ján Baričko: 1813128
Juraj Štvarták: 1813129
Mária Palečková: 1813130
Eugen Péchy: 1843131
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Pečovská Nová Ves v archívnych listinách
Chotárne názvy obce Pečovská Nová Ves
 

 1. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, Listina 7, str. 23
 2. Tamže, Listina 426, str. 202
 3. Tamže, Listina 785, str. 346
 4. Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita, 2008
  Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita, 2008, Listina 366, str. 72
 5. Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online
  Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online, Listina 161, str. 263
 6. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 30, str. 7
 7. Tamže, Listina 31, str. 8
 8. Tamže, Listina 44, str. 11
 9. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 70857
 10. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 96, str. 22
 11. Tamže, Listina 128, str. 28
 12. Tamže, Listina 142, str. 30
 13. Tamže, Listina 141, str. 30
 14. Tamže, Listina 158, str. 33
 15. Tamže, Listina 233, str. 46
 16. Tamže, Listina 244, str. 47
 17. Tamže, Listina 264, str. 51
 18. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 19. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 67 Listina 394
 20. Tamže, str. 67 Listina 394
 21. Tamže, str. 72 Listina 430
 22. Tamže, str. 72 Listina 430
 23. Tamže, str. 77 Listina 474
 24. Tamže, str. 77 Listina 474
 25. Tamže, str. 77 Listina 474
 26. Tamže, str. 77 Listina 474
 27. Tamže, str. 83 Listina 523
 28. Tamže, str. 105 Listina 728
 29. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves
 30. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves
 31. Štátny archív (ŠA). Prešov
  Štátny archív (ŠA). Prešov, Listina CM, Fons vitae, seu Liber pro describendis baptisatis Ecclesiae Pechy Ujfalusiensis ab anno reparatae salutis 1745 a die 27. septembris... inv. č. 804
 32. Tamže, Listina CM, Matricula baptisatorum parochiae Pečovská Nová Ves, inv. č. 804, s. 142.
 33. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, str. 202 Listina 426
 34. Tamže, str. 346 Listina 785
 35. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online, str. 309 Listina CXLIV
 36. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 5816
 37. Tamže, Listina DL 9404
 38. Tamže, str. 5 Listina DL 32690
 39. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 22 Listina 96
 40. Tamže, str. 22 Listina 97
 41. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Fond MKL, LR 2, pag. 237-328
 42. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 28 Listina 127
 43. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Fond MKL, LR 3, pag. 328
 44. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 30 Listina 141
 45. Tamže, str. 30 Listina 142
 46. Tamže, str. 30 Listina 141
 47. Tamže, str. 30 Listina 142
 48. Tamže, str. 59 Listina 326
 49. Tamže, str. 59 Listina 326
 50. Tamže, str. 59 Listina 326
 51. Tamže, str. 59 Listina 326
 52. Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1681-1695. ŠOBA rukopis, 1986
  Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1681-1695. ŠOBA rukopis, 1986, str. 159 Listina 578/16
 53. Štátny archív (ŠA). Prešov
  Štátny archív (ŠA). Prešov, Listina f. Urbárske, komasačné písomnosti a mapy, i. č. 738a, šk. 148
 54. Tamže, Listina f. Urbárske, komasačné písomnosti a mapy, i. č. 738a, šk. 148
 55. Tamže, Listina f. Urbárske, komasačné písomnosti a mapy, i. č. 738a, šk. 148
 56. Tamže, Listina f. Urbárske, komasačné písomnosti a mapy, i. č. 738a, šk. 148
 57. Tamže, Listina f. Urbárske, komasačné písomnosti a mapy, i. č. 738a, šk. 148
 58. Tamže, Listina f. Urbárske, komasačné písomnosti a mapy, i. č. 738a, šk. 148
 59. Tamže, Listina f. Urbárske, komasačné písomnosti a mapy, i. č. 738a, šk. 148
 60. Tamže, Listina f. Urbárske, komasačné písomnosti a mapy, i. č. 738a, šk. 148
 61. Tamže, Listina f. Urbárske, komasačné písomnosti a mapy, i. č. 738a, šk. 148
 62. Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita, 2008
  Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita, 2008, str. 72 Listina 366
 63. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina Kanonické vizitácie, Visitatio Ecclesiarum in C. Sáros 1700 - M. Sorger, s.6
 64. Tamže, Listina Vizitácie, Visitatio parochorum inclyti comitatus Sárosiensis Anno Domini 1703, s. 86
 65. Tamže, Listina Kanonické Vizitácie, Visitatio comitatus Sarossiensis Anno Domini 1714, s. 5-5
 66. Štátny archív (ŠA). Prešov
  Štátny archív (ŠA). Prešov, Listina Fond: CM, Matricula baptisatorum parochiae Pečovská Nová Ves, inv. č. 805, s.1
 67. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina Kanonické vizitácie, Conscriptio parochiarum inclyti comitatus Saárosiensis Anno Domini 1733, s. 6-7
 68. Tamže, Listina KV, vol. 18, fasc. 10, 1749, s. 1-10; KV, vol. 21, fasc. 1, 1749B, s. 7-9.
 69. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, list patronátu Péčiovcov biskupovi F. Barkócimu z 3.10.1753.
 70. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, list patronátu Péčiovcov biskupovi F. Barkócimu z 12.6.1756.
 71. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, list patronátu Péčiovcov biskupovi F. Barkócimu z 12.6.1756.
 72. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, list patronátu Péčiovcov generál. vikárovi do Jágra z 20.4.1762.
 73. Tamže, Listina Acta personalia, Viszovszky Andrej, testamentalia 1769, fragment testamentu bez datovania.
 74. Tamže, Listina Acta personalia, Viszovszky Andrej, testamentalia 1769, list M. Javčáka biskupovi K. Esterházimu z 3.6.1769
 75. Tamže, Listina Visitatio canonica parochiae Pečovská Nová Ves, A. D. 1774, s.9
 76. Štátny archív (ŠA). Prešov
  Štátny archív (ŠA). Prešov, Listina CM, Fons vitae, seu Liber pro describendis baptisatis Ecclesiae Pechy Ujfalusiensis ab anno reparatae salutis 1745 a die 27. septembris... inv. č. 804
 77. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina Acta personalia, Engel Ignác, personalia et testamentalia 1766 - 1787, list dekana K. Ludvika biskupovi K. Esterházimu z 21. 6. 1784.
 78. Tamže, Listina Districtulia, Districtus Cibiniensis, č. 50, acta antiqua 1754 - 1804, list dekana K. Ludvika biskupovi K. Esterházimu z 25.6.1785
 79. Tamže, Listina Acta personalia, Lieszkovszky Martin, testamentalia 1793 - 1814, list dekana K. Ludvika biskupovi K. Esterházimu z 23.11.1793 a 26.11.1793.
 80. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, lisitna z 5.4.1795.
 81. Tamže, Listina Acta personalia, Mussinszky Andrej, testamentalia 1801 - 1805
 82. Tamže, Listina Acta personalia, Mussinszky Andrej, testamentalia 1801 - 1805, list dekana K. Ludvika biskupovi F. Miklóšimu z 1.2.1802.
 83. Tamže, Listina Visitatio canonica parochiae Pečovská Nová Ves, A.D. 1813, Responsa ad Puncta, s.15-16
 84. Tamže, Listina Acta personalia, Kalitzky Imrich, personalia et testamentalia, 1790 - 1835
 85. Tamže, Listina Acta personalia, Szent-Iványi, Andreas, list Sentivániho zo 14.1.1832.
 86. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, sign. 920/1836
 87. Tamže, Listina Acta personalia, Szent-Iványi, Andreas, sign. 524/1834
 88. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, sign. 517/1845
 89. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, sign. 947/1847
 90. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, sign. 173/1853
 91. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, sign. 828/1855
 92. Tamže, Listina Acta personalia, Lukács, Ján, personalia et testamentalia, 1832-1871, svedectvo richtára, prísažných a slúžneho z 15.6.1867
 93. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, sign. 979/1871
 94. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, sign. 1859/1872
 95. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, sign. 1560/1874
 96. Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, 1929. Dostupné online
  Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, 1929. Dostupné online, str. 70
 97. Tamže, str. 70
 98. Tamže, str. 70
 99. Tamže, str. 70
 100. Tamže, str. 70
 101. Tamže, str. 70
 102. Čovan, M.: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Tlačiareň P+M, Martin, 2016
  Čovan, M.: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Tlačiareň P+M, Martin, 2016, str. 204 Listina 191
 103. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, str. 63 Listina 355
 104. Tamže, str. 72 Listina 430
 105. Tamže, str. 72 Listina 430
 106. Tamže, str. 72 Listina 430
 107. Tamže, str. 77 Listina 474
 108. Tamže, str. 77 Listina 474
 109. Tamže, str. 77 Listina 474
 110. Tamže, str. 77 Listina 474
 111. Tamže, str. 77 Listina 474
 112. Tamže, str. 77 Listina 474
 113. Tamže, str. 77 Listina 478
 114. Tamže, str. 83 Listina 526
 115. Tamže, str. 91 Listina 597
 116. Štátny archív (ŠA). Prešov
  Štátny archív (ŠA). Prešov, Listina Fond: CM, Matricula baptisatorum parochiae Pečovská Nová Ves, inv. č. 805, s.1
 117. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina KV, vol. 18, fasc. 10, 1749, s. 1-10; KV, vol. 21, fasc. 1, 1749B, s. 7-9.
 118. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves
 119. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, listina Juraja Péčiho z 8.12.1759.
 120. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, listina Juraja Péčiho z 8.12.1759.
 121. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, listina Juraja Péčiho z 8.12.1759.
 122. Tamže, Listina Visitatio canonica parochiae Pečovská Nová Ves, A. D. 1774, s.9
 123. Tamže, Listina Kanonické Vizitácie, Visitatio canonica parochiae Pečovská Nová Ves A. D. 1774, s.6
 124. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, list R. A. Bakiča biskupovi z 8.4.1778
 125. Štátny archív (ŠA). Prešov
  Štátny archív (ŠA). Prešov, Listina CM, Fons vitae, seu Liber pro describendis baptisatis Ecclesiae Pechy Ujfalusiensis ab anno reparatae salutis 1745 a die 27. septembris... inv. č. 804
 126. Tamže, Listina CM, Matricula baptisatorum parochiae Pečovská Nová Ves, inv. č. 804, s. 142.
 127. Tamže, Listina CM, Matricula baptisatorum parochiae Pečovská Nová Ves, inv. č. 804, s. 142.
 128. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina Visitatio canonica parochiae Pečovská Nová Ves, A.D. 1813, Responsa ad Puncta, s.15-16
 129. Tamže, Listina Visitatio canonica parochiae Pečovská Nová Ves, A.D. 1813, Responsa ad Puncta, s.15-16
 130. Tamže, Listina Visitatio canonica parochiae Pečovská Nová Ves, A.D. 1813, Responsa ad Puncta, s.15-16
 131. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, sign. 1252/1843
 132. Tamže, Listina Kanonické vizitácie, Series visitationis per adm. Rndum. Dominum Petrum Miklossi... anno 1691 die 14. Febr. inchoatae, s. 19.
 133. Tamže, Listina KV, vol. 18, fasc. 10, 1749, s. 1-10; KV, vol. 21, fasc. 1, 1749B, s. 7-9.
 134. Tamže, Listina Visitatio canonica parochiae Pečovská Nová Ves, A. D. 1774, s.9
 135. Tamže, Listina Visitatio canonica parochiae Pečovská Nová Ves, A.D. 1813, Responsa ad Puncta, s.15-16
 
Prečítané: 41935x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS