Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Oblasti 

Register chotárnych názvov pohoria Čergov

   
V tomto registri sa nachádzajú geografické názvy pohoria Čergov a jeho blízkeho podhoria. Zaradené sú nielen názvy štandardizované, ale aj ľudovo používané, či historické, ktoré boli zozbierané z archívnych máp a dokumentov. Podrobnosti o tomto projekte si môžete prečítať na stránke Spracovanie dát pre register chotárnych názvov pohoria Čergov.
 
Vyhľadať:
 
Katastrálne územie: Abeceda:

Pečovská Nová Ves

Vývoj názvu obce:
Noua Villa(1315)1 , Wyfolu(1319)2 , Wyfolu(1322)3 , Nova Villa(1332)4 , Wyfalu(1342)5 , uyfalu(1347)6 , Uyfalu(1347)7 , Uyfalw(1353)8 , Wyfalu(1430)9 , Wyfalw(1512)10 , Wyfalwa(1557)11 , Wyffalw(1558)12 , Wyffalw(1558)13 , Uyffalw(1563)14 , Péchy-Wyfalu(1585)15 , Péchy-Wyffalw(1586)16 , Peechywyffalw(1592)17 , Pecžowska Nowawes(1773)18

1. Bukovec19 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: v Bukovcu (1766)20 , Na bukowczu (1783)20
Pozri aj: Velki Bukovec, Mali Bukovec, Pod velki Bukovec, Pod mali Bukovec, Pod bukovcom
2. Čopkuvka pod baňu (Csopkuwka pod banyu)20 1783
Oblasť sa nachádzala smerom na Sabinov.20
3. Do Brížkoch21 1847 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Hore Briskom (1774)20
Pozri aj: Na Brižku
4. Do Ginca21 1847 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: V Gincu (1766)20 , W ginczu (1783)20 , Pri gynczu (1783)20
Pozri aj: Nad Gincom, Ginec
5. Do Halagoša21 1847 M
Zmienky a ďalšie názvy: Halyagos (1766)20
6. Do huri koncom20 1766 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Do Huri Konczom (1774)20 , do huri konczom (1783)20
Oblasť sa nachádzala smerom k Ľutine vedľa oblasti Za Lucinku.20
7. Gašparovska (Gasparovszka)20 1766 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Gasparovszka (1774)20
Oblasť sa nachádzala smerom k Jakovanom a susedila s oblasťou Hliník. Gasparovszka sztej sztrani hlyinyika...20
8. Ginec19 M Vodný tok
Pozri aj: Do Ginca, Nad Gincom
9. Hanďáš21 1847 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Hangyas (1716)22 , V Hangyasu (1766)20 , V Hangyasu (1774)20 , W hangyasu (1783)20
Pozri aj: Mravenisko
10. Holina19 M Pasienok
11. Hurka21 1847 M
12. Išpanska (Ispanszka)20 1783
Oblasť sa nachádzala smerom na Ľutinu.20
13. Jirgova20 1774 Pole
Oblasť sa nachádzala vedľa oblasti Pod Hájom.20
14. Jirgova Dolina (Jirgova Dolyina)20 1774 Pole
15. Kamence19 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Kamenyec pri Torise (1766)20 , Na kamenczu pri hamre (1783)20
Pozri aj: Kamenčik
16. Kamenčik (Kamencsik)20 1783 Pole
Pozri aj: Kamence
Oblasť sa nachádzala smerom na Sabinov.20
17. Karafová19 M Pole
18. Keškeň (Keskeny)21 1847 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Na keskenyi (1716)22 , Na keskenyu (1766)20 , Na Keskenyu (1774)20 , Na keskenyu pri Jakowen[szkey] draze (1783)20 , Na keskenyu (1783)20
Pozri aj: Na Višnim keškeňu
19. Klapačovska (Klapacsovszka)20 1766 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Klapacsovszka (1774)20
Oblasť v blízkosti poľa Pod Hájom.20
20. Klin22 1716
Zmienky a ďalšie názvy: Klyin (1783)20
Oblasť sa nachádzala severovýchodne od Pečovskej Novej Vsi, pravdepodobne v blízkosti oblastí Keškeň a Lište Dziri.
21. Konopiská21 1847 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Na konopiszkoh (1716)22 , Na konopiszkoh (1717)22 , Na konopiszkoh pri habziku (1783)20 , Na koniposzkoh (1783)20
22. Krakovec (krakovecz)22 1725
Zmienky a ďalšie názvy: Krakovecz (1724)22
Pod Skalku v Krakovcu.20
23. Krivuľa za torisu (Kriwulya za toriszu)20 1783 Pole
Oblasť sa nachádzala smerom na Sabinov.20
24. Kruh20 1774 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Kruh (1766)20
Oblasť sa nachádzala smerom k Jakovanom nad oblasťou Za Hlinikom - Kruh ku hlinnyiku koncom.20 Kruh Za Hlyinyikom.20
25. Ku Čerešni21 1847 M
26. Ku malemu Jarečku21 1847 M
27. Ku Sabinovu21 1847 M
28. Kukľova straň (nad Kuklyovu sztranyu)20 1774 Pole
Pozri aj: Nižej pri Kukľovej
Oblasť sa nachádzala pod Bukovcom.20
29. Kurláš23 1852 M
30. Kurláš21 1847 M
Zmienky a ďalšie názvy: Curlas (1749)24
31. Kušnirovska (Kusnyirowszka)20 1783 Pole
32. Lište Dziri21 1847 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Liscse dzéré (1716)22 , V Lyiscsih Dziroh (1774)20 , Do lyiscsih dziroh (1783)20
33. Ľutinka19 M Vodný tok
Zmienky a ďalšie názvy: Lytune (1285)25 , 128726 , Lytighe (1288)27 , Lethene (1296)28 , 131229 , 132030 , Lythene (1322)31 , 132332 , Lethene (1333)33 , Lytene (1348)34 , 134835 , 134836 , Lytene (1348)37 , Lythenepataka (1354)38 , Lytine (1354)39 , Lethene (1354)40
34. Máje19 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Na malyoh (1716)22 , Na malyoh (1783)20
Pozri aj: Na Máje
35. Mali Bukovec21 1847 M
Zmienky a ďalšie názvy: Na malim Bukovczu (1716)22 , na malim bukov[czu] (1717)22 , Na malim Bukovczu (1766)20
Pozri aj: Bukovec, Pod mali Bukovec, Velki Bukovec, Pod velki Bukovec, Nad Malim Bukovcom
36. Medzi Drahami (Meczi Drahami)22 1716
Oblasť sa nachádzala východne od Pečovskej Novej Vsi smerom k Sabinovu.
37. Mníšske19 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: na mnyisim (1766)20 , Mníše (1852)23 M
Pozri aj: Na Mníše
Oblasť nesie názov po pustovníkoch rádu sv. Augustína, ktorí v tejto lokalite pôsobili najmenej od začiatku 14. storočia nepretržite až do roku 1514, keď časť svojich majetkov prepustili Mikulášovi z Torysy.41 Ich majetok z južnej a východnej strany hraničil s majetkom (Pečovskej) Novej Vsi42 a zo západnej strany s majetkom Červenice.43
38. Mravenisko19 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Hangyas (1716)22 , V Hangyasu (1766)20 , V Hangyasu (1774)20 , W hangyasu (1783)20 , Hanďáš (1847)21 M
39. Na Brižku (Na brisku Juszkowa)20 1783 Pole
Pozri aj: Do Brížkoch
40. Na Chrasti21 1847 M
Zmienky a ďalšie názvy: na chrasty (1636)44
41. Na Dubine nad Mlinom (Na Dubinye nad mlyinom)20 1766 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: W dubinoh Klerikowa (1783)20
Oblasť sa nachádzala smerom k Ľutine.
42. Na garalkoch20 1783 Pole
43. Na hliniku (Na hliniku)20 1783 Pole
Pozri aj: Nad Hliňíkom, Za Hliňik
44. Na Hrazkoch (Na Hraszkoh)22 1716
Zmienky a ďalšie názvy: na hrasztkoh (1717)22 , Na Hratzskoh nad meczu (1766)20 , Na Hraszkoh (1783)20
Oblasť sa nachádzala východne od Pečovskej Novej Vsi smerom k Sabinovu.
45. Na Máje21 1847 M
Pozri aj: Máje
46. Na mešarošu (Na moesarosu)22 1716
Pozri aj: Nižny mešaroš, Vyšny mešaroš
Oblasť sa nachádzala východne od Pečovskej Novej Vsi smerom k Sabinovu.
47. Na Mníše21 1847 M
Zmienky a ďalšie názvy: na mnyše (1636)44 , Pod mnyissim (1717)22
Pozri aj: Mníšske
48. Na nagy szegu44 1636 Pole
49. Na Popričkoch (na Popricskoh)20 1766 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Popricska Kolarova (1774)20
Oblasť sa nachádzala smerom na Jakovany nad oblasťou Ginec a poniže oblasti Klin. Na Popričkoch v Gincu povyšej.20 Popricska Kolarova nad Ginczom.20 . Popricska ponyizsej Klyina.20
50. Na Verch21 1847 M
51. Na Višnim keškeňu (Na wisnyim keskenyu)20 1783 Pole
Pozri aj: Keškeň (Keskeny)
52. Na žoltakutku21 1847 M
53. Nad dolinu20 1783 Pole
Oblasť sa nachádzala smerom na Jakovany a Sabinov.20
54. Nad Gincom (Nad Ginczom)20 1774 Pole
Pozri aj: Do Ginca
Oblasť susedila s oblasťou Šandorova dolina.20
55. Nad hacu (Nad haczu)20 1783 Pole
56. Nad Hliňíkom21 1847 M
Pozri aj: Za Hliňik, Na hliniku
57. Nad Levockeho jarkom (Nad Lyevockeho jarkom)20 1766
Oblasť sa nachádzala smerom k Jakovanom.
58. Nad Malim Bukovcom20 1783 Pole
Pozri aj: Pod mali Bukovec, Mali Bukovec
59. Nad tehelňou19 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: za czehelynyu (1783)20
60. Nad trubalovskym mlinom (Nad trubalowszkim mlinom)20 1783
Pozri aj: Trubalovec
Oblasť sa nachádzala smerom na Ľutinu.20
61. Nad zelenu Dolinu21 1847 M
62. Nižej obrazka (Nyisej obraszka)22 1716 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: nyizey obraszka (1783)20
Pozri aj: Pri obrazku, Vyšej obrazka
Oblasť sa nachádzala východne od Pečovskej Novej Vsi smerom k Sabinovu.
63. Nižej Péchy Adamki (Nisej Pechy Adamki)22 1716
64. Nižej pivovarni (Nyizsei piwowarnyi)20 1783 Pole
65. Nižej pri Kukľovej (Nyizsei pri Kuklyowey)20 1783 Pole
Pozri aj: Kukľova straň
66. Nižňa Tabla (Nyisnya Tabla)22 1717
Pozri aj: Pri Table, Višňa Tabla
Oblasť sa nachádzala východne od Pečovskej Novej Vsi smerom k Sabinovu.
67. Nižné Luky23 1852 M
Pozri aj: Stredné Luky, Vyšné Luky
68. Nižny mešaroš (Moesaros nyisnyi)20 1766
Pozri aj: Na mešarošu, Vyšny mešaroš
69. Od horara20 1783 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Od horara pri Szkalcze (1783)20
Oblasť sa nachádzala smerom na Sabinov.20
70. Okruhla22 1717
Zmienky a ďalšie názvy: Na okruhlej hraszci (1766)20 , Okruhla (1766)20
Oblasť sa nachádzala smerom od Pečovskej Novej Vsi k Jakovanom.
71. Oľšianky19 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Olšinki (1847)21 M
72. Ortaš za vodu (Ortas za vodu)22 1716
Zmienky a ďalšie názvy: Ortas za vodu (1717)22
Oblasť sa nachádzala východne od Pečovskej Novej Vsi smerom k Sabinovu.
73. Pod Andraščinu21 1847 M
74. Pod Baňu (Pod Banyu)20 1766 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Pod banyu (1783)20
Oblasť sa nachádzala východne od Pečovskej Novej Vsi smerom k Sabinovu. Pravdepodobne v blízkosti Torysy - Ku Torise koncom pod Baňu.20
75. Pod Bistriňce21 1847 M
76. Pod bukovcom (pod bukowczom)20 1783 Pole
Pozri aj: Bukovec, Pod mali Bukovec, Pod velki Bukovec
77. Pod derštvinem44 1636
78. Pod dubinou19 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Pod Dubinu (1717)22 , Pod Dubinu (1766)20 , Pod Dubinami (1774)20 , Pod dubinu (1783)20 , Pod Dubini (1847)21 M
79. Pod hôrkou19 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Pod Hurku (1847)21 M
80. Pod mali Bukovec21 1847 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Pod malim Bukovczom (1766)20 , pod malim bukowczom (1783)20
Pozri aj: Mali Bukovec, Bukovec, Velki Bukovec, Pod velki Bukovec, Nad Malim Bukovcom
81. Pod Patrovu Luku20 1766
82. Pod Skalkou19 M Pole
83. Pod Šándorovú21 1847 M
84. Pod velki Bukovec21 1847 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Pod velykim Bukovczom (1766)20 , pod welykim bukowczom (1783)20
Pozri aj: Velki Bukovec, Bukovec, Mali Bukovec, Pod mali Bukovec
85. Ponad Ambruša21 1847 M
86. Ponižej Pastirskej luki20 1766 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Pri Pastirszkey luczke (1783)20
Oblasť sa nachádzala smerom na Ľutinu.
87. Popod Brížky21 1847 M
88. Pri chodniku (Pri hodnyiku)22 1717 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: popri Chodnyiku (1766)20 , Pri hodnyiku (1774)20
Oblasť sa nachádzala smerom od Pečovskej Novej Vsi k Jakovanom.
89. Pri cirňačkoch (Pri czirnyacskoh)20 1783
Oblasť sa nachádzala smerom na Ľutinu.20
90. Pri Kamencu (pry Kamenczu)20 1783 Pole
Oblasť sa nachádzala smerom na Ľutinu.20
91. Pri Ľadovni (Pri Lyadovnyi)22 1716
Oblasť sa nachádzala na rozhraní chotárov Pečovská Nová Ves a Jakovany.
92. Pri Liptákovi19 M Pole
93. Pri liptovym laze (Pri liptovim laze)22 1716 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Na Liptovim Lazse (1766)20 , Na liptowim laze (1783)20
Oblasť sa nachádzala smerom k Ľutine.
94. Pri Lukoch20 1783 Pole
Oblasť sa nachádzala smerom na Sabinov, vedľa oblasti Nižej obrazka (pri lukoh nyisej obraszka).20
95. Pri obrazku (Pri obrasku)20 1766 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Pri obraszku (1783)20
Pozri aj: Vyšej obrazka, Nižej obrazka
96. Pri pustim mline (Pri pusztim mlinye)20 1766
Zmienky a ďalšie názvy: pri pusztim mlyinye (1783)20
Oblasť sa nachádzala severne od Pečovskej Novej Vsi smerom k Ľutine.
97. Pri Table (Pri Tablye)22 1716
Pozri aj: Višňa Tabla, Nižňa Tabla
Oblasť súvisí s Vyšnou alebo Nižnou Tablou a nachádzala sa východne od Pečovskej Novej Vsi smerom k Sabinovu.
98. Pri uvratni (Pri uvratnyi)22 1717
Oblasť sa nachádza smerom k obci Jakovany.
99. Pri zahradoch (Pri zahradoh)22 1717 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: za zahradu (1783)20
Oblasť sa nachádza smerom k Ľutine od Pečovskej Novej Vsi.
100. Repeľakovska pri gincu (Repelyakowszka pry ginczu)20 1783
Oblasť sa nachádzala smerom na Sabinov.20
101. Roveň19 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Na Rovni pod Baňu (1766)45 , na Rovnyi pod Banyu (1766)20
102. Samkova (Szamkowa)20 1783 Pole
Oblasť sa nachádzala smerom na Sabinov.20
103. Soroše21 1847 M
Zmienky a ďalšie názvy: na sorošy, na sorošu (1636)44 , Na szorosu (1716)22 , Pod Szorosom (1766)20
Nachádzala sa tam studňa.20
104. Stredné Luky23 1852 M
Pozri aj: Vyšné Luky, Nižné Luky
105. Surovcovska (Szurowczowszka)20 1783
Oblasť sa nachádzala smerom na Sabinov.20
106. Svatkova (Szvatkova)20 1774 Pole
Oblasť sa nachádzala medzi oblasťou Za Hliníkom a Kruh.20
107. Šandorova dolina (Sandorova Dolyina)20 1774 Pole
Susedila s oblasťou Nad Ginczom.20
108. Šípka19 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Pod Sipku (1717)22 , na Sipcze (1766)20 , Na Sipcze (1774)20 , na sipcze (1783)20 , Šípka (1847)21 M
109. Široka pri gincu (Siroka pri ginczu)20 1783
Oblasť sa nachádzala smerom na Sabinov.20
110. Tomkovska (Tomkowszka)20 1783 Pole
Oblasť sa nachádzala smerom na Sabinov.20
111. Trubalovec21 1847 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: K Trubalovczu (1717)22 , v Trubalovcu (1766)20 , W trubalowczu (1783)20
Pozri aj: Nad trubalovskym mlinom
112. V Brezinoch (v Brezinoh)20 1766 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: V Brezsinoh (1774)20
Oblasť sa nachádzala smerom na Ľutinu.
113. V Habžikoch (V Habzsikoh)20 1766
Oblasť sa nachádzala smerom na Ľutinu.
114. V rybniku pod čerešňami (V ribniku pod cseresnyami)22 1716 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Na Ribnyikoh (1717)22 , Na Ribnyikoh (1783)20 , na ribnyikoh (1783)20
Oblasť sa nachádzala východne od Pečovskej Novej Vsi smerom k Sabinovu.
115. V Strednich honoch (V Sztrednih honoh)20 1766 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: W sztrednyih honoh Klerikowa (1783)20
116. Velki Bukovec21 1847 M
Zmienky a ďalšie názvy: Na velykim Bukovczu (1716)22 , vo vilykim buk[ovczu] (1717)22 , na velyikym Bukovczu (1766)20 , vo velyikim Bukovczu (1766)20
Pozri aj: Bukovec, Pod velki Bukovec, Mali Bukovec, Pod mali Bukovec
117. Verchni ortaš (verhnyi ortas)20 1766
118. Virbičky23 1852 M
119. Višňa Tabla (Visnya Tabla)22 1717
Pozri aj: Pri Table, Nižňa Tabla
Oblasť sa nachádzala východne od Pečovskej Novej Vsi smerom k Sabinovu.
120. Vyšej obrazka (Visej obraska)22 1716 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Visey obraszka (1717)22 , Za obraszkom (1766)20 , Za obraszkom Koszczelnyikowszka (1783)20 , Wisey obraszka (1783)20
Pozri aj: Pri obrazku, Nižej obrazka
Oblasť sa nachádzala východne od Pečovskej Novej Vsi smerom k Sabinovu. Pravdepodobne susedila s oblasťou Roveň - na rovni vyšej obraska.20
121. Vyšné Luky23 1852 M
Pozri aj: Nižné Luky, Stredné Luky
122. Vyšny mešaroš (Visnyi moesaros)22 1716
Zmienky a ďalšie názvy: moesaros visnyi (1766)20
Pozri aj: Na mešarošu, Nižny mešaroš
Oblasť sa nachádzala východne od Pečovskej Novej Vsi smerom k Sabinovu.
123. Za Dujavu21 1847 M
124. Za Ernesta21 1847 M
125. Za Hliňik21 1847 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Za Hlinnyikom (1766)20 , Za Hlyinikom (1774)20
Pozri aj: Nad Hliňíkom, Na hliniku
Pole.
126. Za hlinu22 1716
Zmienky a ďalšie názvy: Konczo do hlyiny (1717)22
Ide pravdepodobne o oblasť Za Hliňik
127. Za Lucinku21 1847 M Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Za Lyucinku (1766)20 , Za Lyuczinku (1774)20 , za lyuczinku (1783)20
Neďaleko stál mlyn Andraša Péchyho.20
128. Za Palánki21 1847 M
129. Za Péchy Adamku22 1716
Zmienky a ďalšie názvy: Za Pechy Adamku (1717)22
130. Za rovňu (za rovnyu)20 1783 Pole
Pozri aj: Roveň
131. Za Torisu (Za Toriszu)20 1766 Pole
Zmienky a ďalšie názvy: Za toriszu mesarosowa (1783)20 , za toriszu Juszkowa (1783)20

 1. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, Listina 7, str. 23
 2. Tamže, Listina 426, str. 202
 3. Tamže, Listina 785, str. 346
 4. Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita, 2008
  Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita, 2008, Listina 366, str. 72
 5. Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online
  Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online, Listina 161, str. 263
 6. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 30, str. 7
 7. Tamže, Listina 31, str. 8
 8. Tamže, Listina 44, str. 11
 9. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 70857
 10. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 96, str. 22
 11. Tamže, Listina 128, str. 28
 12. Tamže, Listina 141, str. 30
 13. Tamže, Listina 142, str. 30
 14. Tamže, Listina 158, str. 33
 15. Tamže, Listina 233, str. 46
 16. Tamže, Listina 244, str. 47
 17. Tamže, Listina 264, str. 51
 18. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 19. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
  Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
 20. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P536 Box 6
 21. Jancsó Andor: Péch Ujfalu helysége határának rendbeszedés elötti térképe (Predregulačná mapa chotára obce Pečovská Nová Ves). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1847
  Jancsó Andor: Péch Ujfalu helysége határának rendbeszedés elötti térképe (Predregulačná mapa chotára obce Pečovská Nová Ves). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1847
 22. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P536 Box 4
 23. Jancsó Andor: Péch-Újfalu helysége határának rendbeszedés térképe (Regulačná mapa chotára obce Pečovská Nová Ves). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1852
  Jancsó Andor: Péch-Újfalu helysége határának rendbeszedés térképe (Regulačná mapa chotára obce Pečovská Nová Ves). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1852
 24. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina KV, vol. 18, fasc. 10, 1749, s. 1-10; KV, vol. 21, fasc. 1, 1749B, s. 7-9.
 25. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 7, str. 2
 26. Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online
  Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online, Listina 205, str. 253
 27. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online
  Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online, Listina 334, str. 465
 28. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 10, str. 3
 29. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68775
 30. Tamže, Listina DL 64650
 31. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 17, str. 4
 32. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, Listina 1059, str. 460
 33. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68818
 34. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 33, str. 9
 35. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68881
 36. Tamže, Listina DL 68880
 37. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 32, str. 8
 38. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68904
 39. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 45, str. 11
 40. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68909
 41. Kútnik Šmálov, J.: Kresťanský stredovek Slovenska. LÚČ, Bratislava, 2005
  Kútnik Šmálov, J.: Kresťanský stredovek Slovenska. LÚČ, Bratislava, 2005, str. 272
 42. Nagy, I., Nagy, G.: Codex diplomaticus hungaricus andegavensis. Anjoukori okmánytár. II (1322-1332). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1881. Dostupné online
  Nagy, I., Nagy, G.: Codex diplomaticus hungaricus andegavensis. Anjoukori okmánytár. II (1322-1332). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1881. Dostupné online, str. 36-38
 43. Halaga, O.: Sabinov a okolie. Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry, Košice, 1962
  Halaga, O.: Sabinov a okolie. Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry, Košice, 1962, str. 23
 44. Hörk, J.: A Sáros-Zempléni Ev. Esperesség története. Košice, 1885. Dostupné online
  Hörk, J.: A Sáros-Zempléni Ev. Esperesség története. Košice, 1885. Dostupné online, str. 251
 45. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, str. 0
 
Prečítané: 27326x, publikované: 3.2.2017, posledná aktualizácia: 7.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS