Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
31.8.1348 Gárdonyi, 1909, s.8-9, listina: 32HU
LAT
3

31. august 1348. Budín. Nariadenie kráľa Ľudovíta I. pre Budínsku kapitulu, v zmysle ktorého ju poveruje prešetriť súdny spor, týkajúci sa majetku Pečovskej Novej Vsi [Ujfalu], ktorý vypukol medzi magistrami Ladislavom a Vavrincom, Rycolphovými synmi, na jednej strane a magistrom Lorandom synom bána Mykcha, a jeho príbuznými na druhej strane, z toho dôvodu, že tento majetok je od majetku Červenica [Weresalma], ktorú vlastnia Rycolphovi synovia, oddelený iba riečkou Ľutinka [Lytene], a ktorej tok magister Lorand a jeho príbuzní dňa 25. augusta násilne odklonili od pôvodného koryta. Kapitula má tento spor prešetriť za prítomnosti Ladislava syna Petra zo Žehry [Sygrei], Matúša syna Myke-a, Teodora z Tročian [Trochani], Jakuba Sixtovho syna, Ladislava syna Michala Ulchichai-ho, Jána syna Jakuba Ulchichai-ho, alebo Mikuláša Komlosfolvai-ho, ktorí menovaní sú kráľovi ľudia.
Zo správy Budínskej kapituly spísanej 5. októbra 1348.
Preklad: Kveta Markušová, 2017  


  1. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
    Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
 
Prečítané: 419204x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS