Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Oblasti 

Register chotárnych názvov pohoria Čergov

   
V tomto registri sa nachádzajú geografické názvy pohoria Čergov a jeho blízkeho podhoria. Zaradené sú nielen názvy štandardizované, ale aj ľudovo používané, či historické, ktoré boli zozbierané z archívnych máp a dokumentov. Podrobnosti o tomto projekte si môžete prečítať na stránke Spracovanie dát pre register chotárnych názvov pohoria Čergov.
 
Vyhľadať:
 
Katastrálne územie: Abeceda:

Olejníkov

Vývoj názvu obce:
Olaypathak(1454)1 , Olanyk(1512)2 , Olaynyk(1538)3 , Olonik(1556)4 , Olonyk(1558)5 , Oloynyk(1559)6 , Oleynyk(1563)7 , Olenicso(1746)8 , Olenikuw(1773)9

1. Babie(887.0 m n.m.) M Vrch
2. Baran (Mons Barani)10 (952.0 m n.m.) M Vrch
Zmienky a ďalšie názvy: Mons Barani (1818)10 , Mons Baran (1837)11
3. Blaňarová M
4. Blatina12 M Les
Zmienky a ďalšie názvy: Blaciná (1865)13 M
5. Boldovská13 1865 M
6. Boldovská12 M Les
7. Boldovská lúka12 M Lúka
8. Borsučiny12 M Les
9. Capie12 M Les
10. Capie(902.0 m n.m.) M Vrch
11. Chvoščov les12 M Les
12. Cverčinške13 1865 M
13. Čemerešne14 1865 M
14. Čeperda M
15. Čergov(1049.7 m n.m.) M Vrch
16. Čopková M
17. Do Rokytňaka 1940 M
Názov bol ešte živý v 40-tych rokoch 20. storočia. Vzťahuje sa na oblasť, pri kamennom múre pri Blaščakovom cintoríne. Podľa informácií od Vincenta Švedu (*1930, Ambrušovce).
18. Drahotín12 M Vodný tok
19. Drištov12 M Les
20. Dvoriská12 M Les
21. Dvorisko14 1865 M
22. Dvorisko14 1865 M
23. Fedák13 1865 M
24. Galgovce12 M Les
25. Hačurova M
26. Hanigovské babie M
27. Hluchý jarok12 M
Zmienky a ďalšie názvy: Hluchí jarek (1865)13 M
28. Hrašov12 M
Zmienky a ďalšie názvy: 183415
29. Hrašov12 M Vodný tok
30. Hrašovík(1009.1 m n.m.) M Vrch
31. Hutiská M
32. Jarabinček16 M Les
33. Jarabinček12 M Vodný tok
34. Jarabinček17 M Les
35. Jarabinčik13 1865 M
36. Jarabinske13 1865 M
37. Javorina13 1865 M
38. Javorina13 1865 M
39. Kačí jarok12 M Vodný tok
Zmienky a ďalšie názvy: Tkáčuv jarek (1865)13 M
40. Kalisko13 1865 M
41. Katičina lúka M Lúka
42. Klobučník12 M Les
43. Kočí zamek M
44. Kolibiská13 1865 M
45. Kostura13 1865 M
46. Kotlini13 1865 M
47. Kovaľova lúka12 M Lúka
48. Krásne12 M Les
49. Ku kolibe 1940 M
Názov bol ešte živý v 40-tych rokoch 20. storočia. Vzťahuje sa na oblasť, kde sa pri Ľutinke zbiehali cesty z Ambrušoviec a Baranieho. V týchto miestach mal kedysi pán v 19. storočí majer, maštaľ a kolibu. Podľa informácií od Vincenta Švedu (*1930, Ambrušovce), ktorý to počul od svojej starej mamy. Koliby sú zakreslené na katastrálnej mape z roku 1869.
50. Lucinki13 1865 M
51. Lúka Vasko Janka M
52. Ľutinka12 M Vodný tok
Zmienky a ďalšie názvy: Lytune (1285)18 , 128719 , Lytighe (1288)20 , Lethene (1296)21 , 131222 , 132023 , Lythene (1322)24 , 132325 , Lethene (1333)26 , Lytene (1348)27 , 134828 , 134829 , Lytene (1348)30 , Lythenepataka (1354)31 , Lytine (1354)32 , Lethene (1354)33
53. Lysá12 (1067.9 m n.m.) M Vrch
54. Lysá hora12 M
55. Malé Tokarne12 M Lúka
56. Malé Tokárne12 M Les
57. Malí Horošov13 1865 M
58. Malý Horošovík M
59. Malý Jarabinčík M
60. Markušovec M
61. Mertinov12 M Les
Zmienky a ďalšie názvy: Mertinuv (1865)14 M
62. Mikanov14 1865 M
63. Miklušovec12 M Les
Zmienky a ďalšie názvy: Miklušovec (1865)14 M
64. Misárne12 M
Zmienky a ďalšie názvy: 183415 , Misárne (1865)14 M
65. Mostov12 M
Zmienky a ďalšie názvy: Mostovo (1865)13 M
66. Na Bitnu11 1837 M
Pozri aj: Bitna
67. Na Čekaniská14 1865 M
68. Na Široke13 1865 M
69. Nižne Riki14 1865 M
70. Okrúhla(1060.0 m n.m.) M Vrch
71. Okrúhla M
72. Olejníček12 M Les
Zmienky a ďalšie názvy: Olejníček (1865)14 M
73. Oľšavec12 M Les
Zmienky a ďalšie názvy: volysavczu (1766)34 , Olšavec (1865)14 M
74. Oltárkameň(1049.0 m n.m.) M Osamelý balvan
Zmienky a ďalšie názvy: Oltar-kamiň, Oltarkamiň, Oltárny kameň, Oltarkameň, Oltár kameň
75. Pálkova lúka12 M Lúka
76. Panská lúka12 M Les
77. Pánske M
78. Pátrova lúka12 M Les
79. Po druhe strani11 1837 M
80. Pod Baraňom11 1837 M
81. Pod Kosturov M
82. Pod Mikanu14 1865 M
83. Pod Misárňami12 M Les
84. Pod Misárňami12 M Les
85. Pri križu (Pri Krisu)11 1837 M
Zmienky a ďalšie názvy: Pri Krisu (1837)11
86. Príslopy12 M
Zmienky a ďalšie názvy: Prislob (1818)10
87. Proci Misárnu14 1865 M
88. Puste Škarede13 1865 M
89. Riki14 1865 M
90. Rokitňaki14 1865 M
91. Rokytňák M
92. Rovné12 M Lúka
93. sedlo Lysina(1028.9 m n.m.) M Sedlo
94. sedlo Priehyby(815.0 m n.m.) M Sedlo
95. sedlo Uhlisko(935.0 m n.m.) M Sedlo
96. Sinavý jarok12 M Vodný tok
Zmienky a ďalšie názvy: Siňaví jarek (1865)13 M
97. Smrekov M
98. Sobelová rúbaň M
99. Soliská12 M Les
100. Solisko(1056.6 m n.m.) M Vrch
101. Spálené12 M Les
102. Spálené12 M Lúka
103. Spuščadlo14 1865 M
104. Stredňe14 1865 M
105. Stredný vrch(1054.2 m n.m.) M Vrch
Zmienky a ďalšie názvy: Mons Stredni (1818)10 , Mons Strednyi (1837)11
106. Suchá dolina13 1865 M
107. Suché Ľutinky12 M Les
108. Škaredé12 M
109. Škaredé(1007.3 m n.m.) M Vrch
110. Škaredý jarok12 M Vodný tok
111. Švedov jarek M
112. Tichý potok12 M Vodný tok
113. Tokáreň12 M Vodný tok
114. Tokárne12 M Les
115. Trepešský potok12 M Vodný tok
116. Trokárovská M
117. Uhliská13 1865 M
118. V Misárnim14 1865 M
119. Veľká Javorina(1098.7 m n.m.) M Vrch
120. Veľké Tokárne12 M Les
121. Veľký Hrašov(865.0 m n.m.) M Vrch
122. Veľký Hrašov12 M Les
Zmienky a ďalšie názvy: Velkí Horošov (1865)13 M
123. Veľký Jarabinčík M
124. Za Berestinku13 1865 M
125. Za Humenki14 1865 M
126. Zadne príslopi13 1865 M
Zmienky a ďalšie názvy: 158535 , Welyky Pryzlop (1586)36 , Visne Prislobi (1818)10 , Nagy Prislobi (1818)10

 1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 24541
 2. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 97, str. 22
 3. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Kamara, E 159, B. 1036, Regesta decimarum com. Sarosiensis, časť 8
 4. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 127, str. 28
 5. Tamže, Listina 142, str. 30
 6. Tamže, Listina 145, str. 31
 7. Tamže, Listina 158, str. 33
 8. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina GR, Tabella repraesentans… Superiore Districtu Sárosiensis… 1746, nesign., s. 5.
 9. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 10. Beör, V.: Pécsújfalu (Sáros m.) Mappa Inclylale Familiae Péchy de Ujfalu, universas silva, dumetaque complectens. 1818
  Beör, V.: Pécsújfalu (Sáros m.) Mappa Inclylale Familiae Péchy de Ujfalu, universas silva, dumetaque complectens. 1818
 11. Mappa praedii Ambrusfalu (Mapa osady Ambrušovce). depon. in: MOL - P 536, 1837
  Mappa praedii Ambrusfalu (Mapa osady Ambrušovce). depon. in: MOL - P 536, 1837
 12. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
  Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Prešov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
 13. Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov, Pečovská Nová Ves, 1865
  Jelen a Péchy Család birtokához tartozó és a lefolyt tagosítási úgy következtében összesített Olejnoki és Majdani... (Názorná komasačná mapa lesov a lúčin Olejníkova a Majdanu, patriacich k majetku Péchyovskej rodiny). Depon. in: ŠOBA Prešov, Pečovská Nová Ves, 1865, str. 0
 14. Jancsó Andor: Milpos, Majdan poszták Henigh - Litinye - Olejnok helységek határainak rendbeszedési térképe. (Regulačná mapa chotárov samôt Milpoš a Majdan, obcí Hanigovce, Ľutina a Olejníkov). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1865
  Jancsó Andor: Milpos, Majdan poszták Henigh - Litinye - Olejnok helységek határainak rendbeszedési térképe. (Regulačná mapa chotárov samôt Milpoš a Majdan, obcí Hanigovce, Ľutina a Olejníkov). Depon. in: ŠOBA Prešov, 1865
 15. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P 536 Box 12
 16. Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce, Hanigovce, 2000
  Lokaj, A.: Hanigovce minulosť a dnešok. Obecný úrad Hanigovce, Hanigovce, 2000
 17. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Bardejov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
  Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Bardejov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
 18. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 7, str. 2
 19. Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online
  Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online, Listina 205, str. 253
 20. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online
  Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online, Listina 334, str. 465
 21. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 10, str. 3
 22. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68775
 23. Tamže, Listina DL 64650
 24. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 17, str. 4
 25. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987, Listina 1059, str. 460
 26. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68818
 27. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 33, str. 9
 28. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68881
 29. Tamže, Listina DL 68880
 30. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 32, str. 8
 31. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68904
 32. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 45, str. 11
 33. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68909
 34. Tamže, Listina P536 Box 6
 35. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975, Listina 1264/4, str. 145
 36. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909, Listina 244, str. 47
 
Prečítané: 27328x, publikované: 3.2.2017, posledná aktualizácia: 7.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
V pozadí Dvoriská
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS