Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
18.3.1347 Gárdonyi, 1909, s.7-8, listina: 30HU
LAT
3

18. marca 1347. Listina Spišskej kapituly pojednávajúca o tom, že synovia magistra Rycolpha z Kamenice: magistri Ján a Mikuláš držia niektoré dôležité dokumenty u seba a nevracajú ich na miesto, kde sa majú uchovávať. Ide o tieto dokumenty: donačná listina kráľa Karla I., týkajúca sa majetku Pečovská Nová Ves [Uyfalu] ktorý dal kráľ ich strýkovi magistrovi Kokošovi, ďalej nariadenie toho istého kráľa adresované spišskému a ujvárskemu [abovskému] županovi magistrovi Wyllermus-ovi vo veci vrátenia obsadených majetkov magistrovi Kokošovi. Uvedené listiny magister Rycolph a jeho synovia spolu s magistrom Jánom Lumpnyci-m a jeho synmi Jánom a Jakubom uložili na úschovu do levočského kláštora. So súhlasom Jána a Jakuba [Lumpnyci-ovci] synovia magistra Rycolpha Ján a Mikuláš tieto dokumenty vybrali z úschovy a držali u seba, ich vrátenie viackrát odsúvali, až napokon Ján [Lumpnyci] už nesúhlasil s týmto počínaním, v dôsledku čoho v zmysle nariadenia kráľa Ľudovíta I. dala kapitula uložiť tieto listiny v prítomnosti kráľovho poverenca Jána Michalovho syna, a kanonika Tomáša. Proti takémuto riešeniu však protestovali magister Rycolph a jeho syn Ján, obávajúc sa, že by to mohlo uškodiť procesu magistrov Ladislava a Vavrinca pred krajinským sudcom Pavlom.
Originál, na papieri, na rube s polámanou pečaťou.
Preklad: Kveta Markušová, 2017  


  1. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
    Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
 
Prečítané: 408426x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Pohľad na Lysú
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS