Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
Zobraziť nadradenú listinu
 
1338 Fejér, 1832, s.309-310, listina: CXLIVLAT
LAT
2
Obce a miestne názvy: Malcov, Topľa
Osoby a obce:
Kamenica - Rikolf II - vlastník
Pečovská Nová Ves - Mikč - vlastník
Synonymá: Noog, Tapol


An, Ch. 1338. Idem Carolus Magistrum Bartholomaeum in possessione Malczow sessionum centum colonicalium a se impetrata, statui iubet.
...circumspectis, in quadam condensa et habitatione destituta silua et terra nostra regali, Malczov vocata inter fluuiuos Tapol, et Malczow vocatos habita, videlicet in vicinitate, seu inter commetaneitatem possessionum Mykch Bani Wjfalu, et Magistri Rycolphi, Torkuelej (Tarkeu-elej) ac nostrae Kuro vocatarum, ex vtraque parte praedicti fluuii Malczow existentia, centum loca sessionalia, seu mansiones iobbagyonum cum terris et vtilitatibus, ac ipsis locis sessionalibus et Iobbagyonum mansionibus, saltem vsui eorum sufficientibus, ipsi Magistro Bartholomaeo donantes contulerimus; nunc ipsas exigente consuetudine regni nostri metatim ab aliis, seu aliorum terris separando, statui facere intendainus; volumus et fidelitati Vestrae praecipiendo mandamus, quatenus vna cum Iohanne, Noog dicto, de genere Thekele, vel Detrico, filio Hanos, aut Zeuros, fratre suo de Stephkfalua aliis absentibus, homine nostro, vestrum idoneum transmittalis testimonium, qui — statuat ipsa centum loca sessionalia, seu mansiones iobbagyonum praefato Magistro Bartholomaeo perpetuo possidendas. Datum in Wissegrad in Dominica Inuocauit. Anno Millesimo, trecentesimo, trigesimo octauo.

Referencie na listinu:

V roku 1338 z majetku hradu Šariš Karol Róbert magistrovi Bartolomejovi, synovi Pongráca zo spišských Poľanoviec, daroval opustený kráľovský les "Malczow", ležiaci medzi riekami Topľa a Malcov so 100 usadlosťami (loca sessionalia, seu mansiones jobbagyonum), ktorý susedil s majetkamiikolfa z Brezovice, Mičkbána z Pečovskej Novej Vsi a dedinou Kurov (Kuro). (Beňko, 1985, s.195)

V roku 1338 vykonával Ján Veľký funkciu kráľovho človeka, pričom z nariadenia kráľa Karola bol vyslaný, aby urobil všetky potrebné náležitosti týkajúce sa darovania zeme. Kráľ Karol vydal donáciu pre magistra Bartolomeja (Rábik, Osídlenie, s.151 udáva Demetera, syna Pongráca.) z Poľanoviec. Predmetom darovania bol rozsiahly majetok na severe Šarišského komitátu s centrálnou dedinou Maľcov. Na majetku sa nachádzalo 100 usadlostí. Tento majetok sa nachádzal medzi panstvom Kamenica, ktorá tvorilo jeho juhozápadného suseda, z juhu panstvom Nového hradu a zo severozápadu s ním susedila kráľovská dedina Kurov. Severne siahal tento majetok až k hraniciam Poľského kráľovstva. Donácia na tento majetok bola vystavená za účelom doosídlenia toho majetku. (Smoroň, 2015, s.120-121)
  1. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
    Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
  2. Beňko, J.: Osídlenie severného Slovenska. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1985
    Beňko, J.: Osídlenie severného Slovenska. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1985
  3. Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
    Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
 
Prečítané: 408442x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS