Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Malcov


Vývoj názvu obce:
Malchou(1353)1 , Malchno(1410)2 , Malcho(1410)3 , Malchou(1427)4 , Melcza(1444)5 , Melczo(1454)6 , Malczow(1491)7 , Malcyo(1548)8 , Malczo(1567)9 , Malczo(1572)10 , Malczo(1746)11 , Malczuw(1773)12 , Malyczo(1814)13

Vlastníci:
Ján Kapy: 142714
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Malcov v archívnych listinách
Chotárne názvy obce Malcov
 

 1. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online, Listina CXL, str. 278
 2. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 64132
 3. Tamže, Listina DL 64136
 4. Tamže, Listina DL 32690, str. 5
 5. Fejérpataky, L.: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1885. Dostupné online
  Fejérpataky, L.: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1885. Dostupné online, str. 596
 6. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov, Listina 730
 7. Sroka, S.: Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, tom III. (dokumenty z lat 1481-1500). Kraków, 2003
  Sroka, S.: Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, tom III. (dokumenty z lat 1481-1500). Kraków, 2003, Listina 524, str. 185
 8. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Kamara, E 158, A. 2658, fol. 451
 9. Tamže, Listina Kamara, E 158, A. 2655, fol. 88
 10. Tamže, Listina Kamara, E 158, A. 2655, fol. 171
 11. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina GR, Tabella repraesentans… uno Districtu Superiore Sárosiensis… 1746, s. 8
 12. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 13. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina Conscriptio Ecclesiarum Graeci Ritus Catholicorum in I. Comitatu Sarosiensi Processu Szektsűensis … 4ae 8bris 1814 No 23034 intimatae peracta, s. 2-3.
 14. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, str. 5 Listina DL 32690
 15. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, str. 67 Listina GR, fasc. 1
 16. Tamže, Listina GR, sign. FObb (Comitatus Saárosiensis, Districtus Ejusdem), s. 1-2
 17. Tamže, Listina GR, Tabella repraesentans… uno Districtu Superiore Sárosiensis… 1746, s. 8
 18. Štátny archív Zakarpatskej oblasti, Berehovo, Vedenie Mukačevskej gréckokatolíckej diecézy, sign. 151.1.1125, 17 fol.. Užhorod
  Štátny archív Zakarpatskej oblasti, Berehovo, Vedenie Mukačevskej gréckokatolíckej diecézy, sign. 151.1.1125, 17 fol.. Užhorod, Listina AV, sign. 3416, s. 68-72;
 19. Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, 1929. Dostupné online
  Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, 1929. Dostupné online, str. 69
 20. Tamže, str. 69
 21. Tamže, str. 69
 22. Tamže, str. 69
 23. Tamže, str. 69
 24. Tamže, str. 69
 25. Tamže, str. 69
 26. Tamže, str. 69
 27. Tamže, str. 69
 28. Tamže, str. 69
 29. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Kamara, E 159
 30. Tamže, Listina Kamara, E 159
 31. Tamže, Listina Kamara, E 159
 32. Tamže, Listina Kamara, E 159
 33. Tamže, Listina Kamara, E 159
 34. Tamže, Listina Kamara, E 159
 35. Tamže, Listina Kamara, E 159
 36. Tamže, Listina Kamara, E 159
 37. Tamže, Listina Kamara, E 159
 38. Tamže, Listina Kamara, E 159
 39. Tamže, Listina Kamara, E 159
 40. Tamže, Listina Kamara, E 159
 41. Tamže, Listina Kamara, E 159
 42. Tamže, Listina Kamara, E 159
 43. Tamže, Listina Kamara, E 159
 44. Tamže, Listina Kamara, E 159
 45. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979, str. 33 Listina 101/5
 46. Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1656-1680. ŠOBA rukopis, Prešov, 1981
  Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1656-1680. ŠOBA rukopis, Prešov, 1981, str. 16 Listina 27/9
 47. Tamže, str. 76 Listina 173/9
 48. Tamže, str. 123 Listina 270/12
 
Prečítané: 43090x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Starý kríž pri Oltárkameni
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS