Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1.5.1410 MOL, listina: DL 641361
Obce a miestne názvy: Lukov - Venécia, Malcov
Synonymá: Malcho, Wenicze


...Malcho, Wenicze...

Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
1.5.1410 Mályusz, 1958, s.351, listina: 75452


Máj. 1. (in asscens.) Ua. előtt Tharkew-i Rykolphus fia Kelemen leánya: Katalin, a sárosmegyei Kapy-i Poharus (dictus) Miklós özvegye elismeri, hogy Zs. nevében Koka-i Miklós fia András mester átadott neki 25 budai márkát hozománya és nászajándéka fejében, amely neki férjének szlavóniai Soproncha nevű várából, a hozzá tartozó birtokokból és falvakból, továbbá pestmegyei Marthouasara és Gedullew nevű birtokaiból és falvaiból jár.


 

  1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
    Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  2. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online
    Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online
 
Prečítané: 421375x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Lúka pod kótou 1078
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS