Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Oblasti 

Register chotárnych názvov pohoria Čergov

   
V tomto registri sa nachádzajú geografické názvy pohoria Čergov a jeho blízkeho podhoria. Zaradené sú nielen názvy štandardizované, ale aj ľudovo používané, či historické, ktoré boli zozbierané z archívnych máp a dokumentov. Podrobnosti o tomto projekte si môžete prečítať na stránke Spracovanie dát pre register chotárnych názvov pohoria Čergov.
 
Vyhľadať:
 
Katastrálne územie: Abeceda:

Livov

Vývoj názvu obce:
Lewo(1470)1 , Liwowf(1773)2 , Livo(1814)3

1. Čekošov4 M Les
2. Čierťaže4 M Les
3. Danilov4 M Les
4. Dolinky4 M Les
5. Dvoriská(1057.3 m n.m.) M Vrch
6. Dvoriská4 M Les
7. Hradská skala(831.0 m n.m.) M Osamelá skala
8. Hradský potok4 M Vodný tok
9. Jaseňov4 M Les
10. Jurčišina5 1942
Oblasť spomínal prof. Július Komárek vo svojej knike Lovy v Karpatech a zatiaľ sa ju nepodarilo lokalizovať. Podľa jeho opisu ide zrejme o dolinu alebo potok "na protějším úbočí stojí v potoku Jurčišině nový, ale velmi silný jelen"6 , "...zabočil po úbočí k jurčišinskému potoku."7 . Údolie sa pravdepodobne nachádzalo západne od "Komárkovej" chaty8 .
11. Košariská4 M Les
12. Nad brane4 M Les
13. Noriče4 M Vodný tok
14. Obšar4 M Pole
15. Obšar4 M Vodný tok
16. Pálenice4 M Les
17. Pastierčačky4 M Les
18. sedlo Priehyby(815.0 m n.m.) M Sedlo
19. Skalka4 M Les
20. Stredný vrch4 M Les
21. Suchovlčí potok4 M Vodný tok
22. Sviniarka4 M Les
23. Škulatovka4 M Les
24. Topľa4 M Vodný tok
Zmienky a ďalšie názvy: Tapol (1338)9 , Topul (1354)10
25. Vakovaná skala(920.0 m n.m.) M Osamelá skala
26. Vlčí potok4 M Vodný tok
27. Vlčie4 M Les
28. Vrchovina4 M Les
29. Vtáčny4 M Les
30. Za Lazom4 M Pole
31. Záloma4 M Les

 1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 86554
 2. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 3. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina GR, Conscriptio Ecclesiarum Graeci Ritus Catholicorum in I. Comitatu Sarosiensi Processu Szektsűensis … 4ae 8bris 1814 No 23034 intimatae peracta, s. 6-7.
 4. Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Bardejov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
  Slovenský úrad geodézie a kartografie: Geografické názvy okresu Bardejov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 1992
 5. Komárek, J.: Lovy v Karpatech. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1942. Dostupné online
  Komárek, J.: Lovy v Karpatech. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1942. Dostupné online
 6. Tamže, str. 79
 7. Tamže, str. 80
 8. Tamže, str. 92. ...počal se jěšte na rozloučenou z Jurčišiny ozývat mohutným hlasem jelen. Také z opačného konce směrem k vesnici bylo občas vzdáleně slyšet jelena.
 9. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online, Listina CXLIV, str. 309
 10. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 68909
 
Prečítané: 27719x, publikované: 3.2.2017, posledná aktualizácia: 7.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Comitatus Sárosiensis 1730-1740
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS