Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
9.4.1455 ŠA Bardejov, listina: 782CZ1
Kategória: Valasi
Obce a miestne názvy: Hanigovský hrad (Nový hrad)


Službu svú vzkazuji, múdří a opatrní páni, přietelé a súsedé milí! Slyším, kterak byšte mienili a sě strojili na Valachy mně poddané a poručené od pána mého, jě zjímati chtiece; příčiny neviem, kterú byšte k nim jměli. Protož já vás s pilností prosím, abyšte jě v pokoji nechali. A přesto, jmáte-li ku kterému mému příčinu hodnú, mohu já od nich dosti spravedlivého pomoci i učiniti, jediné mi jě jmenujte. I věřímť vám, že v tom jináče neučiníte; toho žádám odpověď.

Datum in Novo Castro feria IIII. infra Octavas Phasce anno etc. L quinto.

Jan z Cozogied na Hradku purkrabí


Na rube: Múdrym a opatrným mužóm rychtáři a radě města Bardyowa, pánuom přátelóm a súsedóm milým.


Referencie na listinu:

Odpis listiny bol použitý z publikácie  (Chaloupecký, 1937, s.69)

Jan z Kozojed (Kozojedy nebo Kozojídky je ves na moravsko-slovenském pomezí nedaleko Strážnice), purkrabí na Hrádku - Bardejovským: aby se na něho obrátili, mají-li nějakou příčinu proti Valachům na panství svěřeném. Originál na papíře se zbytky po pečeti uzavírajíci přitištené v archivu města Bardějova nr. 782. (Chaloupecký, 1937, s.69)Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
9.4.1455 Iványi, 1910, s.126, listina: 774HU
 
3
Obce a miestne názvy: Hanigovský hrad (Nový hrad)


774. 9. apríla 1455. Nový hrad (Hanigovský).
Jan z Kozojed (Cozogiedi) pripomína mestskej rade v Bardejove, aby nedala pochytať jeho Valachov.
Na papieri, uzatvárajúa pečať sa stratila.
Preklad: Kveta Markušová, 2018  Zobraziť originálny text...


Referencie na listinu:

O prítomnosti valachov (rusínskej národnosti) na panstve Červený Hrádok [pozn. cergov.sk - tu zrejme chybne, správne je Šarišský Hrádok - Hanigovský hrad] svedčí aj listina kapitána hradu Jána z Kozojed adresovaná Bardejovu z roku 1455, v ktorej mesto žiadal, aby nezasiahlo proti valachom pod jeho správou, pretože on sám nemá žiadnu vedomosť o ich výčinoch. (Rábik, 2005, s.237) 

 1. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov
 2. Chaloupecký, V.: Středověké listy ze Slovenska. Bratislava, Praha, 1937
  Chaloupecký, V.: Středověké listy ze Slovenska. Bratislava, Praha, 1937
 3. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
  Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
 4. Rábik, V.: Rusíni a valašské obyvateľstvo na východnom Slovensku v stredoveku. In: Historický časopis. Ročník 53. Číslo 2. Historický ústav SAV, Bratislava, 2005
  Rábik, V.: Rusíni a valašské obyvateľstvo na východnom Slovensku v stredoveku. In: Historický časopis. Ročník 53. Číslo 2. Historický ústav SAV, Bratislava, 2005
 
Prečítané: 395637x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Polom v rezervácii Hradová hora
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS