Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
22.5.1522 MOL, listina: DL 69125LAT1
Synonymá: czyrnyczi, Jeztreb, Kyo, Werner


castri tharkw ... weresalma,...,kyo, jeztreb,czyrnyczi... prediorum ... Werner ...

Referencie na listinu:

...táto dedina [Verner] ešte do konca stredoveku zanikla, roku 1522 sa označuje už len ako prédium. (Rábik, 2005, s.237)

...v roku 1522 spišský kanonik Mikuláš, syn Štefana z Torysy odstúpil svojmu príbuznému tiež Mikulášovi Tharczayimu svoje dedičné práva na polovicu Toryského panstva (v listine sa priamo uvádza, že ho od útleho detstva vychovával a zabezpečil mu vzdelanie a napokon i úrad spišského kanonika)... Pozn. 243: Mikuláš Tharczay sa však aj zaviazal kanonikovi Mikulášovi každoročne vyplácať na sviatok sv. Jána Krstiteľa 25 florénov a okrem toho každé dva roky aj novú tuniku v hodnote siedmych florénov. (Rábik, 2006, s.86)
  1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
    Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  2. Rábik, V.: Rusíni a valašské obyvateľstvo na východnom Slovensku v stredoveku. In: Historický časopis. Ročník 53. Číslo 2. Historický ústav SAV, Bratislava, 2005
    Rábik, V.: Rusíni a valašské obyvateľstvo na východnom Slovensku v stredoveku. In: Historický časopis. Ročník 53. Číslo 2. Historický ústav SAV, Bratislava, 2005
  3. Rábik, V.: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku. Karpatskonemecký Spolok na Slovensku, 2006
    Rábik, V.: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku. Karpatskonemecký Spolok na Slovensku, 2006
 
Prečítané: 421339x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS