Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Hervartov


Vývoj názvu obce:
Eberharthuagasa(1406)1 , Ebirharthwagasa(1408)2 , Eberhard(1427)3 , Ebirdshaw(1440)4 , Ebirczaw(1444)4 , Ewerczaw(1446)5 , Herbarth(1451)6 , Oberharth(1454)7 , Erberczhaw(1496)8 , Hernarth(1543)9 , Herwato(1567)10 , Herwaltuw(1773)11

Šoltýsi/richtári:
Václav Czench: 144017
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Hervartov v archívnych listinách
Chotárne názvy obce Hervartov
 

 1. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov, Listina mag. č. 55
 2. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online
  Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online, Listina 5912, str. 106
 3. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 32690, str. 5
 4. Fejérpataky, L.: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1885. Dostupné online
  Fejérpataky, L.: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1885. Dostupné online, str. 510
 5. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov, Listina mag. 465
 6. Tamže, Listina mag. 642
 7. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 44725
 8. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov, Listina mag. 3265
 9. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Kamara, E 158, A. 2658, fol. 420
 10. Tamže, Listina Kamara, E 158, A. 2655, fol. 86
 11. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 12. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online
  Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online, str. 106 Listina 5912
 13. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, str. 5 Listina DL 32690
 14. Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula
  Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula, Listina f. HMSK, scrinio 4, fasc. 7, č. 16.
 15. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina KV, vol. 20, fasc. 5, 1749A [1746], s. 1-14; 1749B, s. 1-3.
 16. Tamže, Listina KV, vol. 20, fasc. 5, 1749A [1746], s. 1-14; 1749B, s. 1-3.
 17. Fejérpataky, L.: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1885. Dostupné online
  Fejérpataky, L.: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1885. Dostupné online, str. 510
 
Prečítané: 42562x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS