Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
17.1.1408 Mályusz, 1958, s.106, listina: 59122
Obce a miestne názvy: Hertník, Hervartov, Krivé, Osikov, Richvald
Osoby a obce:
Hertník - Daniel z Perína - vlastník
Hervartov - Daniel z Perína - vlastník
Osikov - Daniel z Perína - vlastník
Richvald - Daniel z Perína - vlastník
Synonymá: Ebirharthwagasa, Herknecht, Osyko, Reychwald, Zpiskwagasa


Jan. 17. (Bude, in Anthonii) Zs. a szepesi káptalanhoz. Iktassa be Peryn-i István fia János fiait : Dánielt és Miklóst a szepesmegyei Rychno, Crompach, Plicno, Wyuagasa, Jacabuagasa, Pothproch, Kalow, Ludweg, Gyenkfelde, a sáros-megyei Bartosfalua, Osyko, Herknecht, Cluso, Ebirharthwagasa, Kerekwagasa, Reychwald, Zpiskwagasa, Peturwagasa, Jacabwagasa, a szabolcsmegyei Karaz- zeles és az abaujvármegyei Peren, Dethk birtokok felébe, amelyhez osztály útján jutottak.
A szepesi káptalan 1408. márc. 30. okl.-böl. Szepesi káptalan orsz. lt. Intr. Scepus. f. 1. nr. 26. O. L. Fkgy. (1/30.)

Referencie na listinu:

...až v roku 1408 sa dozvedáme, že Osikov (Osyko) bol ešte naďalej súčasťou majetku pánov z Perína, vlastníkov panstva Kobyly. V tomto roku s totiž svoj rodové majetky na Spiši, Šariši, Above a v Sabolčskej župe delili Daniel a Mikuláš synovia Jána z tohto rodu. Zaujímavé je, že predmetom deľby neboli Kobyly, kedysi hlavná dedia ich panstva na Šariši. Podľa neskorších údajov vlastnili Kobyly už Pavol, syn Daniela z Perína, V roku 1408 sa deľba týkala už len Bartošoviec, Osikova, Hertníka, Kľušova, Hervartova, Šiby (Kerekwagasa), Richvaldu, Krivého, Vyšnej a Nižnej Vole. Podľa uvedeného sa nové centrum Danielovho podiely nachádzalo už v Bartošovciach. Od tohto roku môžeme preto hovoriť o tzv. Bartošovskom panstve. Druhou najvýznamnejšou a zrejme aj najľudnatejšou dedinou panstva bol Osikov. (Hudáček, 2013, s.15)
  1. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online
    Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online
  2. Hudáček, P.: Dejiny Osikova od stredoveku až do konca 18. storočia. In: MANÍKOVÁ, Ľ. (ed.) Osikov 1296 - 2013. Osikov, 2013. Dostupné online
    Hudáček, P.: Dejiny Osikova od stredoveku až do konca 18. storočia. In: MANÍKOVÁ, Ľ. (ed.) Osikov 1296 - 2013. Osikov, 2013. Dostupné online
 
Prečítané: 395629x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Sedlo pod Dlhou, vzadu vrch Dlhá
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS