Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Osikov


Vývoj názvu obce:
Osykov(1372)1 , Vzykew(1392)2 , Osyko(1408)3 , Ozykow(1427)4 , Ossiko(1437)5 , Ossiko(1454)6 , Ossyko(1527)7 , Ossiko(1528)8 , Ossiko(1555)9 , Ozyko(1556)10 , Oszyko(1600)11 , Osiko(1621)12 , Ossyko(1626)13 , Ossikow(1773)14

Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Osikov v archívnych listinách
Chotárne názvy obce Osikov
 

 1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 64652
 2. Tamže, Listina DL 38970
 3. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online
  Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online, Listina 5912, str. 106
 4. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 32690, str. 5
 5. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov, Listina Magistrát mesta Bardejov, Knihy, sign. 715, pag. 5 (1437), (Elenchus actorum liberae ac regiae civitas Bartfensis 1400-1499)
 6. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 44725
 7. Tamže, Listina Fond MKL, Libri Regii, Vol I., č. 67, s. 40 (rok 1527)
 8. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov, Listina Magistrát mesta Bardejov, Knihy, sign. 713, pag. 40, 41 (1528), (Elenchus seu liber archivi privilegiorum diversorumque litteralium instrumentorum regiae et libere civita
 9. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Kamara, E 159, sz. 3343, rok 1551/1 a 155/2, pag. 32
 10. Tamže, Listina Fond MKL, LR 3, pag. 312-313
 11. Tamže, Listina Kamara, E 158, A. 2655 (rok 1600)
 12. Tamže, Listina Urbaria et Conscriptiones 30:49, rok 1621, pag. 6-7 (Urbarium bonorum castri Herthnek)
 13. Tamže, Listina Kamara, E 158, A. 2655 (rok 1626)
 14. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 15. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online
  Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online, str. 106 Listina 5912
 16. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, str. 5 Listina DL 32690
 17. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov, Listina Magistrát mesta Bardejov, Knihy, sign. 715, pag. 5 (1437), (Elenchus actorum liberae ac regiae civitas Bartfensis 1400-1499)
 18. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 44725
 19. Tamže, Listina Fond MKL, Libri Regii, Vol I., č. 67, s. 40 (rok 1527)
 20. Tamže, Listina Fond MKL, Libri Regii, Vol I., č. 67, s. 40 (rok 1527)
 21. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov, Listina Magistrát mesta Bardejov, Knihy, sign. 713, pag. 40, 41 (1528), (Elenchus seu liber archivi privilegiorum diversorumque litteralium instrumentorum regiae et libere civita
 22. Tamže, Listina Magistrát mesta Bardejov, Knihy, sign. 713, pag. 40 (1540)
 23. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Kamara, E 158, A. 2658, fol. 419
 24. Tamže, Listina Kamara, E 158, A. 2658, pag. 15 (rok 1548)
 25. Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula
  Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula, Listina f. HMSK, scrinio 4, fasc. 7, č. 16.
 26. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Fond MKL, LR 3, pag. 312-313
 27. Tamže, Listina Fond MKL, LR 3, pag. 312-313
 28. Tamže, Listina Kamara, E 158, A. 2655
 29. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975, str. 145 Listina 1264/4
 30. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Kamara, E 158, A. 2655 (rok 1600)
 31. Tamže, Listina Kamara, E 158, A. 2655 (rok 1620)
 32. Tamže, Listina Kamara, E 158, A. 2655 (rok 1620)
 33. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina KV, vol. 18, fasc. 4, 1749A, s. 1-14; 1749B, s. 1-4.
 34. Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, 1929. Dostupné online
  Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, 1929. Dostupné online, str. 70
 35. Tamže, str. 70
 36. Tamže, str. 70
 37. Tamže, str. 70
 38. Tamže, str. 70
 39. Tamže, str. 70
 40. Tamže, str. 70
 41. Čovan, M.: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Tlačiareň P+M, Martin, 2016
  Čovan, M.: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Tlačiareň P+M, Martin, 2016, str. 99 Listina 53
 42. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Urbaria et Conscriptiones 30:49, rok 1621, pag. 6-7 (Urbarium bonorum castri Herthnek)
 43. Tamže, Listina Urbaria et Conscriptiones 30:51/b, rok 1691 (Super proventibus ex bonis Hertnekientibus pro tunc regio fiscalibus obventis confecta). Urbaria et Conscriptiones 30:51/c, rok 1691, pag. 9-10. (Urbarium: Universorum bonorum Hertneckiensium).
 44. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov, Listina Magistrát mesta Bardejov, Knihy, sign. 441, pag. 11 (1529)
 45. Tamže, Listina Magistrát mesta Bardejov, Knihy, sign. 445 (1556)
 46. Tamže, Listina Magistrát mesta Bardejov, Knihy, sign. 445 (1556)
 47. Tamže, Listina Magistrát mesta Bardejov, Knihy, sign. 445 (1556)
 48. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina Urbaria et Conscriptiones 30:49, rok 1621, pag. 6-7 (Urbarium bonorum castri Herthnek)
 49. Tamže, Listina Urbaria et Conscriptiones 30:49, rok 1621, pag. 6-7 (Urbarium bonorum castri Herthnek)
 50. Tamže, Listina Urbaria et Conscriptiones 30:49, rok 1621, pag. 6-7 (Urbarium bonorum castri Herthnek)
 51. Tamže, Listina Urbaria et Conscriptiones 30:49, rok 1621, pag. 6-7 (Urbarium bonorum castri Herthnek)
 52. Tamže, Listina Urbaria et Conscriptiones 30:49, rok 1621, pag. 6-7 (Urbarium bonorum castri Herthnek)
 53. Tamže, Listina Urbaria et Conscriptiones 30:49, rok 1621, pag. 6-7 (Urbarium bonorum castri Herthnek)
 54. Tamže, Listina Urbaria et Conscriptiones 30:49, rok 1621, pag. 6-7 (Urbarium bonorum castri Herthnek)
 55. Tamže, Listina Urbaria et Conscriptiones 30:50, rok 1682, pag. 1, 8-10 (Inventarium bonorum Hertnektiensium et Sebetiensium in anno domini 1682)
 56. Tamže, Listina Urbaria et Conscriptiones 30:50, rok 1682, pag. 1, 8-10 (Inventarium bonorum Hertnektiensium et Sebetiensium in anno domini 1682)
 57. Tamže, Listina Urbaria et Conscriptiones 30:50, rok 1682, pag. 1, 8-10 (Inventarium bonorum Hertnektiensium et Sebetiensium in anno domini 1682)
 58. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina KV, vol. 18, fasc. 4, 1749A, s. 1-14; 1749B, s. 1-4.
 
Prečítané: 43212x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Kruštík širokolistý pravý - Epipactis helleborine subsp. helleborine
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS