Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1749 AACass, listina: KV, vol. 18, fasc. 4, 1749A, s. 1-14; 1749B, s. 1-4.1
Abstract: Barkóciho vizitácia farnosti Osikov.

Obce a miestne názvy: Fričkovce, Hertník, Osikov
Osoby a obce:
Fričkovce - Ján Sojkovič - farár
Hertník - Ján Sojkovič - farár
Hertník - Mikuláš Michaloci - obyvateľ
Osikov - Ján Sojkovič - farár
Osikov - Anton Klobušický - obyvateľReferencie na listinu:

Osikov: ... farský kostol Svätého Ducha dal z kameňa postaviť v roku 1612 uhorský palatín Žigmund Forgáč (Forgács) a konsekroval ho uhorský prímas František Forgáč. V interiéri stáli tri oltáre, hlavný bol zasvätený Duchu Svätému, na evanjeliovej strane stál bočný oltár sv. Šebastiána a na epištolovej strane stál bočný oltár Nanebovzatia Panny Márie. Tri benedikované zvony boli zasvätené sv. Urbanovi, sv. Jánovi Krstiteľovi, sv. Zuzane... Na verejnom priestore stáli štyri kríže. Benedikovaný cintorín bol ohradený murovaným plotom... Procesie sa konali na sviatky Nájdenia a Povýšenia Svätého kríža do Uhorských Raslavíc a na sv. Annu do Mošurova. Patronátne právo mal Anton Klobušický (Klobusiczky). Všetci veriaci boli Slováci („Slavi omnes“). Miestnym farárom bol 34-ročný Ján Sojkovič (Szojkovics).
Hertník: v obci stál kamenný kostol sv. Kataríny, ktorý podľa tradície dal postaviť uhorský palatín Žigmund Forgáč (Forgacz) a konsekroval ho jeho brat František Forgáč v roku 1612....Patronátne právo mal Anton Klobušický. Na verejnom priestore stáli tri kríže. Všetci obyvatelia boli Slováci („Slavi omnes“)... Pôsobil tu miestny kaplán (capellanus loci) 56-ročný Mikuláš Michaloci (Michaloczy), ktorý býval v miestnom farskom dome.
Fričkovce: v obci stál drevený kostol sv. Martina v biednom stave. V interiéri stál len jediný hlavný oltár zasvätený patrocíniu. Na verejnom priestranstve stáli dva kríže.
Vaniškovce: v obci stál maličký drevený kostol sv. Imricha v biednom stave. Vo vnútri stáli tri oltáre, hlavný bol zasvätený sv. Imrichovi, bočné oltáre boli zasvätené Panne Márii a sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Dve kazuly z troch boli veľmi staré. Kostol mal biedny inventár, nemali ani kalich. Zvon mali jeden. Patronátne právo mal Anton Bornemisa (Bornemissa). Všetci obyvatelia boli Slováci.
Počet veriacich vo farnosti Osikov: Osikov: rímskokatolíci(220 + 40), gréckokatolíci(3), evanjelici(1); Hertník: rímskokatolíci(305 + 78), gréckokatolíci(14), evanjelici(8); Fričkovce: rímskokatolíci(139 + 42), gréckokatolíci(4); Vaniškovce: rímskokatolíci(56 + 18), gréckokatolíci(3), evanjelici(33);
 (Zubko, Žeňuch, 2017, s.53-55)
  1. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
    Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  2. Zubko, P., Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749) . Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2017. Dostupné online
    Zubko, P., Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749) . Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2017. Dostupné online
 
Prečítané: 395271x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS