Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Richvald


Vývoj názvu obce:
Reychwald(1408)1 , Ryhuald(1427)2 , Rychvald(1454)3 , Reychinwald(1474)4 , Reichwaldt(1512)5 , Richwald(1773)6

Šoltýsi/richtári:
Peter: 142810
Juraj Czypser: 147411
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Richvald v archívnych listinách
Chotárne názvy obce Richvald
 

 1. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online
  Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online, Listina 5912, str. 106
 2. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 32690, str. 5
 3. Tamže, Listina DL 44725
 4. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov, Listina mag. č. 1960
 5. Iványi, B.: Eperjes szabad királyi város levéltára. 1245-1526.. Szeged, 1931. Dostupné online
  Iványi, B.: Eperjes szabad királyi város levéltára. 1245-1526.. Szeged, 1931. Dostupné online, Listina 169, str. 67
 6. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 7. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online
  Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online, str. 106 Listina 5912
 8. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, str. 5 Listina DL 32690
 9. Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula
  Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula, Listina f. HMSK, scrinio 4, fasc. 7, č. 16.
 10. Fejérpataky, L.: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1885. Dostupné online
  Fejérpataky, L.: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1885. Dostupné online, str. 284
 11. Štátny archív (ŠA). Bardejov
  Štátny archív (ŠA). Bardejov, Listina mag. č. 1960
 12. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
  Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online, str. 30 Listina 170
 13. Iványi, B.: Eperjes szabad királyi város levéltára. 1245-1526.. Szeged, 1931. Dostupné online
  Iványi, B.: Eperjes szabad királyi város levéltára. 1245-1526.. Szeged, 1931. Dostupné online, str. 67 Listina 169
 
Prečítané: 42557x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS