Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Obce pohoria Čergov

   
Obec:
 

Terňa


Vývoj názvu obce:
Thyrna(1310)1 , Torna(1332)2 , Ternya(1371)3 , Thernye(1412)4 , Felsoterne(1427)5 , Alsoterne(1427)5 , Keztelet(1564)6 , Keszthalya(1572)7 , Terna(1773)8

Evanjelickí farári:
Lukáš Szinyei: 161131
Učitelia:
Szaz: 167058
Ďalšie informácie:
Zmienky o obci Terňa v archívnych listinách
Chotárne názvy obce Terňa
 

 1. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980
  Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980, Listina 747, str. 326
 2. Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita, 2008
  Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita, 2008, Listina 1148, str. 154
 3. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 39826
 4. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 10/5. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1842. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 10/5. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1842. Dostupné online, Listina CLXII, str. 357
 5. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 32690, str. 5
 6. Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula
  Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula, Listina f. HMSK, scrinio 4, fasc. 5, č. 3.
 7. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975, Listina 140/1, str. 18
 8. Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920
  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Typografia V. Hornyánszky, Budapestini, 1920, str. 240
 9. Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879. Dostupné online
  Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879. Dostupné online, str. 238 Listina 222
 10. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina DL 70173
 11. Tamže, Listina DL 4483
 12. Tamže, Listina DL 39826
 13. Dopirák, A.: Magistrát v Sabinove. Listiny do roku 1526. MV SR Štátny archív v Prešove, pobočka Prešov, Prešov, 2013
  Dopirák, A.: Magistrát v Sabinove. Listiny do roku 1526. MV SR Štátny archív v Prešove, pobočka Prešov, Prešov, 2013, str. 32 Listina 96
 14. Čovan, M.: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Tlačiareň P+M, Martin, 2016
  Čovan, M.: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Tlačiareň P+M, Martin, 2016, str. 159 Listina 140
 15. Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
  Sčítanie obyvateľstva. 1869. Dostupné online
 16. Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula
  Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula, Listina f. HMSK, prot. 5., 1560 - 1562, fol. 7.
 17. Tamže, Listina f. HMSK, scrinio 4, fasc. 1., č. 22.
 18. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975, str. 2 Listina 12/1
 19. Tamže, str. 2 Listina 12/1
 20. Tamže, str. 18 Listina 140/1
 21. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979, str. 63 Listina 236/7
 22. Tamže, str. 57 Listina 209/6
 23. Tamže, str. 135 Listina 489/7
 24. Tamže, str. 161 Listina 550/8
 25. Tamže, str. 193 Listina 644/8
 26. Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita, 2008
  Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita, 2008, str. 73 Listina 374
 27. Tamže, str. 121 Listina 775
 28. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979, str. 121 Listina 449/7
 29. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina KV, vol. 23, fasc. 6, 1749A, s. 1-12; 1749B, s. 1-4; 1749C (1746), s. 1-4.
 30. Tamže, Listina Acta parochialia, Acta parochiae Pečovská Nová Ves, sign. 899/1855
 31. Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, 1929. Dostupné online
  Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, 1929. Dostupné online, str. 74
 32. Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula
  Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Spišská Kapitula. Spišská Kapitula, Listina f. HMSK, prot. 5., 1560 - 1562, fol. 7.
 33. Tamže, Listina f. HMSK, scrinio 4, fasc. 1., č. 22.
 34. Tamže, Listina f. HMSK, scrinio 4, fasc. 1., č. 22.
 35. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975, str. 2 Listina 12/1
 36. Tamže, str. 2 Listina 12/1
 37. Tamže, str. 24 Listina 178/2
 38. Tamže, str. 24 Listina 177/2
 39. Tamže, str. 18 Listina 140/1
 40. Tamže, str. 32 Listina 268/2
 41. Tamže, str. 62 Listina 551/2
 42. Tamže, str. 87 Listina 742/3
 43. Tamže, str. 100 Listina 853/3
 44. Tamže, str. 94 Listina 800/3
 45. Tamže, str. 105 Listina 906/3
 46. Tamže, str. 113 Listina 978/3
 47. Tamže, str. 124 Listina 1079/3
 48. Tamže, str. 186 Listina 1341/4
 49. Tamže, str. 223 Listina 1487/4
 50. Tamže, str. 227 Listina 1503/4
 51. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979
  Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979, str. 25 Listina 83/5
 52. Tamže, str. 63 Listina 236/7
 53. Tamže, str. 141 Listina 503/7
 54. Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1656-1680. ŠOBA rukopis, Prešov, 1981
  Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1656-1680. ŠOBA rukopis, Prešov, 1981, str. 108 Listina 236/11
 55. Tamže, str. 108 Listina 236/11
 56. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice, Listina KV, vol. 23, fasc. 6, 1749A, s. 1-12; 1749B, s. 1-4; 1749C (1746), s. 1-4.
 57. Tamže, Listina KV, vol. 23, fasc. 6, 1749A, s. 1-12; 1749B, s. 1-4; 1749C (1746), s. 1-4.
 58. Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1656-1680. ŠOBA rukopis, Prešov, 1981
  Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1656-1680. ŠOBA rukopis, Prešov, 1981, str. 108 Listina 236/11
 
Prečítané: 43210x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 19.9.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS