Pavol
Andrej
1274
-1.6.1307
Pavol
1319
-4.1.1337
© cergov.sk
1. Vinčeslav
7.12.1352
-16.1.1384
Manželka
Elena
16.1.1384
2. Tomáš
7.12.1352
-1359
3. Mikuláš
4.1.1337
-1359