Mikuláš
Andrej
1274
-1.6.1307
Pavol
1319
-4.1.1337
Mikuláš
4.1.1337
-1359
© cergov.sk