Čaňa
Martin
1278
Čaňa
1.6.1307
-4.1.1337
© cergov.sk
1. Ján
22.10.1319
2. Michal
22.10.1319
-4.1.1337
3. Egid
22.10.1319
-22.5.1360
4. Matúš
22.10.1319
-22.5.1360
1. Pouch
7.12.1353
2. Tomáš
29.11.1352
-7.12.1353
3. Elena
1399
5. Peter
22.10.1319
-7.11.1360
1. Ladislav
1398
-6.3.1398