Matúš
Martin
1278
Čaňa
1.6.1307
-4.1.1337
Matúš
22.10.1319
-22.5.1360
© cergov.sk
1. Pouch
7.12.1353
2. Tomáš
29.11.1352
-7.12.1353
3. Elena
1399