Konštantín Uhľar alias Tomko Adamčík
Timotej Uhľar alias Tomko
1807 Javorina (Spiš)
-18.12.1866
Anna Uhľarová rod. Hodobová
1810 Bogliarka
-18.12.1866
© cergov.sk
Manželka
Mária Uhľarová rod. Hojsaková
1842 7.4.1878 Drienica
1. Ján Uhľar Timko
3.6.1869 Ambrušovce 2 25.3.1873 Ambrušovce 2
2. Anna rod. Uhľarová
18.10.1871 Ambrušovce
3. Mária rod. Tomková
7.8.1874 Ambrušovce 14
4. Andrej Adamčík
20.2.1877 Ambrušovce
Sobáš: 22.6.1879
Mária Tomková rod. Straková
1852
-18.3.1883
5. Zuzana rod. Tomková
20.4.1880 Ambrušovce 14
6. Štefan Adamčík Tomko
18.3.1883 Ambrušovce