Štefan Adamčík Tomko
Timotej Uhľar alias Tomko
1807 Javorina (Spiš)
-18.12.1866
Anna Uhľarová rod. Hodobová
1810 Bogliarka
-18.12.1866
22.6
.1879
Štefan Adamčík Tomko
18.3.1883 Ambrušovce
© cergov.sk