Michal Drobňák
Michal Drobňák
1810 Dubovica 16.5.1873
© cergov.sk
1. Ján Drobňák
1850
-1.4.1876
Sobáš: 24.11.1873
Anna Drobňáková rod. Hodobová
1854
-1.4.1876
1. Mária rod. Drobňáková
17.10.1874 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Drobňáková
1.4.1876 Ambrušovce 9 2.8.1877 Ambrušovce
Manželka
Eva Drobňáková rod. Semanová
6.5.1827 Livovská Huta
-29.4.1872
4. Andrej Drobňák
10.11.1860 Ambrušovce 5
5. Jozef Drobňák
27.2.1863 Ambrušovce 5 8.3.1863 Ambrušovce 5
6. Jozef Drobňák
28.6.1864 Ambrušovce 5
8. Juraj Drobňák
29.4.1872 Ambrušovce 5 1.8.1872 Ambrušovce 5