Eva Drobňáková rod. Semanová
Simeon Bors
1785 15.9.1853 Baranie
1.1
.1813
Eva Drobňáková rod. Semanová
6.5.1827 Livovská Huta
-29.4.1872
© cergov.sk
Manžel
Michal Drobňák
1810 Dubovica 16.5.1873
3. Andrej Drobňák
10.11.1860 Ambrušovce 5
4. Jozef Drobňák
27.2.1863 Ambrušovce 5 8.3.1863 Ambrušovce 5
5. Jozef Drobňák
28.6.1864 Ambrušovce 5
7. Juraj Drobňák
29.4.1872 Ambrušovce 5 1.8.1872 Ambrušovce 5