Mária Juričová rod. Pjateková
Jozef Pjatek Poľaček
1810 Livov
-18.1.1863
Mária Pjateková rod. Drobňaková
1824 Dubovica 7.2.1885 Ambrušovce 8
Mária Juričová rod. Pjateková
13.10.1859
-24.11.1879
© cergov.sk
Sobáš: 24.11.1879

Ján Jurič, syn Jána, Hradisko 39, nar. 17.10.1857.