Mária Pjateková rod. Drobňaková
Mária Pjateková rod. Drobňaková
1824 Dubovica 7.2.1885 Ambrušovce 8
© cergov.sk
Manžel
Jozef Pjatek Poľaček
1810 Livov
-18.1.1863
1. Ján Pjatek
16.5.1841 Ambrušovce 1859 Ambrušovce
2. Mária Novaková rod. Polačková
1842 Ambrušovce 8
-21.4.1887
Sobáš: 6.2.1866
Ján Novak
1835 Kríže
-28.7.1895
1. Ján Novak
17.9.1862 Baranie
2. Eva rod. Novaková
22.9.1864 Baranie
3. Mária rod. Novaková
2.3.1866 Baranie
4. Mária rod. Novaková
1867 Baranie
5. Jozef Novak
12.3.1868 Baranie 29.10.1868 Baranie
6. Jozef Novak
20.8.1869 Baranie 6.2.1875 Baranie
7. Juraj Novak
26.1.1872 Baranie
8. Mária rod. Novaková
1.5.1874 Baranie
9. Ján Eliáš Novak
1.8.1876 Baranie 23.3.1877 Baranie
10. Andrej Novak
21.3.1878 Baranie
3. Jozef Pjatek Poľaček
27.2.1849 18.6.1878 Ambrušovce 8
Sobáš: 23.6.1872
Eva Pjateková rod. Pažinová
1848 Hradisko 34
-24.9.1876
1. Anna rod. Pjateková
23.5.1874 Ambrušovce
2. Ján Poľaček
24.9.1876 Ambrušovce 8
1. Kristína rod. Poľačeková
6.5.1872 Ambrušovce 8
Sobáš: 23.2.1873
Ján Starinský
1851 Ambrušovce
-16.6.1879
2. Ján Starinský
8.11.1874 Ambrušovce 15
3. Mária rod. Starinská
30.10.1876 Ambrušovce 15
4. Štefan Starinský
16.6.1879 Ambrušovce 5
5. Juraj Pjatek
1856
-20.6.1895
Sobáš: 15.11.1880
Mária Pjateková rod. Maďarová
21.9.1862 Ambrušovce 12
-20.6.1895
1. Ján Pjatek
11.9.1881 Ambrušovce 8
2. Štefan Pjatek
21.2.1885 Ambrušovce 8
3. Mária rod. Pjateková
20.5.1886 Ambrušovce 8
4. Anna rod. Pjateková
21.10.1887 Ambrušovce 18.6.1888 Ambrušovce
5. Anna rod. Pjateková
25.12.1889 Ambrušovce 9.7.1890 Ambrušovce
6. Alžbeta rod. Pjateková
22.4.1891 Ambrušovce
7. Juraj Pjatek
11.11.1893 Ambrušovce 9.7.1894 Ambrušovce
8. Anna rod. Pjateková
20.6.1895 Ambrušovce
6. Mária Juričová rod. Pjateková
13.10.1859
-24.11.1879
Sobáš: 24.11.1879

Ján Jurič, syn Jána, Hradisko 39, nar. 17.10.1857.