Anna Starinská rod. Pjateková Poľačeková
Jozef Pjatek Poľaček
1810 Livov
-18.1.1863
Mária Pjateková rod. Drobňaková
1824 Dubovica 7.2.1885 Ambrušovce 8
1. Kristína rod. Poľačeková
6.5.1872 Ambrušovce 8
Sobáš: 23.2.1873
Ján Starinský
1851 Ambrušovce
-16.6.1879
2. Ján Starinský
8.11.1874 Ambrušovce 15
3. Mária rod. Starinská
30.10.1876 Ambrušovce 15
4. Štefan Starinský
16.6.1879 Ambrušovce 5