Juraj Pjatek
Jozef Pjatek Poľaček
1810 Livov
-18.1.1863
Mária Pjateková rod. Drobňaková
1824 Dubovica 7.2.1885 Ambrušovce 8
Juraj Pjatek
1856
-20.6.1895
© cergov.sk
Sobáš: 15.11.1880
Mária Pjateková rod. Maďarová
21.9.1862 Ambrušovce 12
-20.6.1895
1. Ján Pjatek
11.9.1881 Ambrušovce 8
2. Štefan Pjatek
21.2.1885 Ambrušovce 8
3. Mária rod. Pjateková
20.5.1886 Ambrušovce 8
4. Anna rod. Pjateková
21.10.1887 Ambrušovce 18.6.1888 Ambrušovce
5. Anna rod. Pjateková
25.12.1889 Ambrušovce 9.7.1890 Ambrušovce
6. Alžbeta rod. Pjateková
22.4.1891 Ambrušovce
7. Juraj Pjatek
11.11.1893 Ambrušovce 9.7.1894 Ambrušovce
8. Anna rod. Pjateková
20.6.1895 Ambrušovce