Mária Novaková rod. Polačková
Jozef Pjatek Poľaček
1810 Livov
-18.1.1863
Mária Pjateková rod. Drobňaková
1824 Dubovica 7.2.1885 Ambrušovce 8
Mária Novaková rod. Polačková
1842 Ambrušovce 8
-21.4.1887
© cergov.sk
Sobáš: 6.2.1866
Ján Novak
1835 Kríže
-28.7.1895
1. Ján Novak
17.9.1862 Baranie
2. Eva rod. Novaková
22.9.1864 Baranie
3. Mária rod. Novaková
2.3.1866 Baranie
4. Mária rod. Novaková
1867 Baranie
5. Jozef Novak
12.3.1868 Baranie 29.10.1868 Baranie
6. Jozef Novak
20.8.1869 Baranie 6.2.1875 Baranie
7. Juraj Novak
26.1.1872 Baranie
8. Mária rod. Novaková
1.5.1874 Baranie
9. Ján Eliáš Novak
1.8.1876 Baranie 23.3.1877 Baranie
10. Andrej Novak
21.3.1878 Baranie