Mária Mašľarová rod. Maďarová
Andrej Maďar
1826
-15.3.1873
© cergov.sk
Sobáš: 26.11.1877

Andrej Mašľar, Olejníkov - mlynár