Andrej Maďar
Andrej Maďar
1826
-15.3.1873
© cergov.sk
Manželka
Zuzana Maďarová rod. Koscelniková
1830 Geraltov 6.2.1875
1. Ján Maďar
1851 7.10.1885 Ambrušovce 11
Manželka
Anna Maďarová rod. Blaščaková
14.12.1876
-15.9.1884
1. Anna rod. Maďarová
14.12.1876 Ambrušovce 11
2. Ján Maďar
16.10.1878 Ambrušovce 11
3. Juraj Maďar
19.3.1881 Ambrušovce 12
4. Štefan Maďar
15.9.1884 Ambrušovce 11
2. Mária Mašľarová rod. Maďarová
14.11.1857
-26.11.1877
Sobáš: 26.11.1877

Andrej Mašľar, Olejníkov - mlynár
3. Andrej Maďar
1858
-24.9.1882
Manželka
Anna Maďarová rod. Jasenská
20.9.1878
-24.9.1882
1. Andrej Maďar
20.9.1878 Ambrušovce 11 24.8.1879 Ambrušovce 11
2. Ján Maďar
30.6.1880 Ambrušovce 11
3. Andrej Maďar
24.9.1882 Ambrušovce 11
4. Juraj Maďar
24.4.1860 Ambrušovce 11 5.11.1861 Ambrušovce 12
5. Juraj Maďar
14.9.1863 Ambrušovce 11
6. Anna rod. Maďarová
23.4.1866 Ambrušovce 11
7. Michal Maďar
1869 5.4.1873 Ambrušovce 11
8. Katarína rod. Maďarová
15.3.1873 Ambrušovce 11 16.4.1876 Ambrušovce 11