Anna Maďarová rod. Blaščaková
© cergov.sk
Manžel
Ján Maďar
1851 7.10.1885 Ambrušovce 11
1. Anna rod. Maďarová
14.12.1876 Ambrušovce 11
2. Ján Maďar
16.10.1878 Ambrušovce 11
3. Juraj Maďar
19.3.1881 Ambrušovce 12
4. Štefan Maďar
15.9.1884 Ambrušovce 11